THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Terumah 2 127a - 128a

ספר הזוהר פרשת תרומה

דף קכז ע"א (שורה 6) – דף קכח ע"א (שורה 17)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, נ10, א3, מ5, נ41, מס6

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קכז ע"א (שורה 6) – דף קכח ע"א (שורה 17)

 7 הא אוקמוה] אוקמוה נ41 י* / אבל רזא דא הא] אבל רזא חדא מ5 נ41 אבל רזא דא קר / אוקמיה] אוקמו' א17 אוקמוה נ41 / בוצינא] בוסינא נ41  8 גו רזין עלאין] גו דרגין עלאין א2 א17 / דאיהו רזא] דהוא רזא א2 א17  9 בגין] לית' מ5 / דכל דרגין עלאין] {כל דרגין עילאין} מ5 / באשלמותהון] באשתלמותהון א2 א17 {באשלמיתהון} מ5  9-10 הכא אינון תו אמאי אקרי מ"ה] {אינון תו אמאי אקרי מה} מ5 הכא אינון ותו אמאי אקרי מ"ה מ קר י*  10 לא אתגליא] לאתגליא מ5 קר / עד] עד הכא קר / דאשתלים] אשתלים נ41 קר / הכא] לית' קר / דאיהו] דאיהי מ5  11 סופא] דסופא י* / דכל דרגין] לכל דרגין א2 א17 / ואע"ג] אע"ג א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  12 לשאלא] לשאלת קר / מה חמית מה] חמית מה א2 א17 / מה ידעת כד"א] מה ידעת ידעת כדאמר מ5 מה ידעת כדאמר נ41  13 דא איהו] דא הוא נ41 / כד"א] כדאמר מ5 נ41  14 דהאי איהו] דאיהו מ5 / טוב סתם] אור סתם מ5 נ41 מ קר (אור) [טוב] סתם י* / והכא כלילן] והכא כלילו א2 א17 מ5  15 כגוונא דאור] בהאי אור מ5 בגוונא דאור מ / ואתטמר] ואתמטר נ41 / דהכא איהו] דהא איהו מ5  16 דכל עלמא...דכל עלמא] דכולי עלמא א2 א17 דכל עלמא אומנותא דנשמתין ורוחין ברזא דא עביד קב"ה דכל עלמא נ41  17 ברזא דא] ברזא דעביד קב"ה אומנותא דכל עלמא ורזא דא בראשית ברא אלהים ברזא דא א2 א17 / דאיהו] {דאיהו} א2  18 דעלמא דלעילא] דלעילא י* / דעלמא תתאה] דעלמא דלתתא א2 א17 נ41  19 דמתחברן] מתחברן מ5 מ קר י*  20 וגו'[מ קר]] לית' א2 א17 מ5 נ41 י* / רבי שמעון ורבי אלעזר ור' אבא ור' יוסי[מ קר]] רבי שמעון ורבי אבא ורבי אלעזר ורבי יוסי מ5 ר' שמעון ור' אלעזר ור' יוסי נ41 ר' שמעון ור' אלעזר ור' יוסי ור' אבא י*  21 גבי] תחות א2 א17 / ימא] יומא מ5 / צלא] צלאה א2 א17  22 דאורייתא] אורייתא י*  23 הא אוקימנא] הא אוקמוה א2 א17  24 דהיכלא עלאה] דעלמא {היכלא} עלמא א2 היכלא עילאה א17 / קרא ליה] אקרי לה נ41 קארי ליה י*  24-25 נטע ליה להנאתיה] נטע להנאותא א2 א17 מ5 קר נטע לאהנות? נ41 נטע ליה להנאת' מ נטע להנאתיה י*  25 דצדיקייא] דצדיקןן נ41 / בגויה] לגביה א2 א17 מ5 בגווה י*  26 גופא] גופין י* / ומתעטרן] ומתעטרין א17  27 דאקרי] ואיקרי א2 א17 י* / אתמליין] אתמליא א2 א17 / דנהרי] לית' י* / דכיא] דביה מ5  28 טמירא] לית' נ41 טמירא עלאה מ קר / סמך] ס' א2 א17 נ41 י*  28-30 עד דאסתמיך...(ס"א מ"ס) סתימא1] עד דאסתמיך מגו ? סתימא א2 עד דאסתמיך מגו ס' סתימא א17 עד דאסתמיך מגו היכלא עילאה ובגין את סמך איהו סתים ?כל סטרוי כגוונא דא סמך סתימה מ5 עד דאסתמיך מגו היכלא עילאה ובגין כך את ס' איהו סתים ככל סטרוי כגוונא דא את ס' סתימא נ41 עד דאסתמיך מגו היכלא עלאה ובגין כך את סמך איהו סתים בכל סטרוי כגוונא דא ם/ס סתימא מ עד דאסתמיך מגו היכלא עלאה ובגין כך את סמ"ך איהו סתי' בכל סטרוי כגוונא דא את סמך סתימאה קר עד דאסתמיך מגו היכלא עילאה ובגין כך את ס' איהו סתים בכל סטרוי כגוונא דא ם סתימא י*  30 דסתים] דסתיך {דסתים} מ5  30-31 בגויה גו (נ"א נקודא) נהורא2] בגויה גו נקודה א2 א17 מ5 מ קר י* בגויה גו נקודא נ41  31 בדיוקנא (נ"א דא) דאת סמך] בדיוקנא דא ס' א2 א17 נ41 ?דיוקנא דאת סמך מ5 בדיוקנא דאת סמך מ קר בדיוקנא דאת ס' י*  32 לתתא] דלתתא מ קר י* / לינקא לון] לינקא {לון} א2 לינקא א17  33 בדיוקנא] בתקונהא מ5 קר / דאת ם] דאת ס {ם} א2 דאת ס' א17 נ41 דאת סמך מ5 דאת ם/ס מ דאת ם קר / רביעא סתימא] סתימא רביעא מ5 / דא איהו] איהי א2 א17 איהו י*

דף קכז ע"ב

 1 אפרסמון] לית' קר / הוא] לית' א2 א17 איהו מ5 נ41 / ובאתר] לית' א2 א17 ובתר קר / ס"מ] ס' מ' א17 ם"מ נ41 ס"ם ג / קיימא י'] קיימא יוד א2 א17  1-2 ברזא דברית (ס"א רזא דברית דאתגניז בגוויה)3] ברזא דברית א2 א17 נ41 רזא דברית מ5 אפרסמון ברזא דברית מ י* אפרסמון רזא דברית קר  2 דאיהו] לית' א17 דאיהי י* / רזא] ר{ז}א א17  3 דנפקי] דנפקין א2 א17 נ41 מס6 דנפיק י' מ5 / מאת ס'] מאת ס' (נ"א מגו מ') ד"א / לקבל] {לקבל} א17 לקביל מס6 / ד'] ארבע א2 א17 נ41 / וכלא אשלימו] וכלא שלימו א2 א17 ד"א וכולהא שלימו מס6 / למאה] למאה ברכאן א2 א17 / ואת יו"ד] ואת י' א17 נ41 מס6 / איהו] איהי א2 א17 מס6 / אשלים] שלים נ41  4 לרזא דמאה] ? מס6 / וע"ד דא] ועל דא {דא} מס6 / אפרסמון] אפרסמונא נ41 / נהרי] נהרין ג / נפקין] נפקי נ41 {ד}נפקי מס6  5 ינקין] ינקא א2 א17 ינקי נ41 מס6 / דנפיק מאינון אפרסמונא] דנהיר מאינון נהר/? אפרסמונא א2 דנהיר מאינון נהרי אפרסמונא א17 דנפיק מאינון נהרי אפרסמונא מ5 דנפיק מגו נהרי אפרסמונא נ41 דנפקין מאינון נהרי אפרסמונא מס6 מ י*  6 (ד"א ל"ג) (דסלקין ונחתין)] דסלקין א2 א17 מ5 נ41 מס6 מ קר י* לית' ד"א / דאית לון[ד"א ג]] ואית לון א2 א17 מ5 מס6 מ קר י* / גופא] לית' מ5  7 מההוא] כ/בההוא מ5 / דא ונחתין ואלין יהבי ונטלי] דא יהבי ונטלי א2 א17 מ5 מס6 מ קר י*  7-8 דא ונחתין...בהאי עלמא] דא יהבי נ41  8 ונטלי] ונטלו י* / מההוא ריחא] מההוא ריחא דאנון עובדין דכשרן דמשתדלי בהאי עלמא נטלי מההוא ריחא נ41  8-9 דאשתאר ביה...דאשתאר ביה4] דאשתאר ביה א2 א17 דאשתאר ביה בגנתא כדאמר כריח השדה אשר ברכו יי' ריחא דאשתאר ביה מ5 דאשתאר בה מס6  9 בההוא חקלא] בההוא חקלא דאשתאר ביה {כמד"א ? ?} מס6 / בההיא] בההוא א2 א17 מ5 נ41 מס6 מ קר י*  9-10 מתענגי לעילא] נגי לעיל נ41 מתענגין לעילא מס6  10 מתענגי] מתענגין מס6 / עשה לו] עשה לו לו נ41 / אי תימא הא] ואי תימא האי א2 א17 ואי תימא הא מ5 נ41 מס6 מ קר י*  11 משתעשען] משתעשעין א17 נ41 י* / עשה לו הכא הוא ודאי] עשה הכי הוא ודאי מ5 מס6 עשה לו הכי הוא ודאי נ41 מ קר עשה לו אלא הכי הוא ודאי י*  12 בהו[ד"א]] לית' א2 א17 מ5 קמי נ41 מ קר י* {בהו} מס6  13 איהו מלכא] איהו מלכא (נ"א עלמא) ד"א / (והא אוקמוה)] והא אוקמוה א2 א17 נ41 מס6 מ קר י* והא אוקימנא מ5 / דא עלמא] ודא עלמא א2 א17 מ5 נ41 מס6 מ קר י*  14 אינון אילנין נט ען] אילנין אינון נטיעאן א2 א17 אינון אלין נטיען מ5 אנון אילנין נטיעין נ41 אינון אילנין נטיען מס6 מ קר  15 כד"א] כדאמר מ5 / ולא] דלא א17 / תו] לית' א2 א17 מ5 נ41 מס6 מ קר י*  16 יומין דבראשית דכל יומא] יומי בראשית כל יומא א2 א17 נ41 מס6 יומין דבראשית כל יומא מ5 מ קר י* / מסדר] דסדר נ41 / סדורא] סדרא א2 מס6 / דאתחזי ליה] דאתחזי לה מ5  17 אתנגיד] אתגנז מ5 לית' מ לית' [נ"א אתנגיד] י* אתגניז קר / דאתגניז ואתנטיל5] אתנגיד ואתנגיד א2 א17 דאתנגיד ואתנטיל מ קר דאתנגיד ואתנטיל [דאתגניז] י* / מסטרא דימינא] מסטרא דימינא [נ"א לית'] י*  17    דף קכח ע"א (שורה 17) קדמאה...אחרא] קדמאה וכול נ41  18 ההוא] האי א2 א17 מס6  19 כגוונא] בגוונא א2 א17 מס6 / הוא רזא] איהו רזא א2 א17  20 יהי אור...ויהי כן] יהי אור א2 א17 מס6 יהי אור אמאי כתיב ויהי אור לא אצטריך קכ/רא למיכתב אלא יהי מ5 יהי אור אמאי כתיב ויהי אור לא אצטריך קרא למכתב אלא יהי מ קר י*  21 סדורא] סד{ו}רא א2  22 דמיא בנגידו דאשא תקיפא] דמיא אשא תקיפ' קר / ואתנטיל] ואתנטל א2 א17 / בהאי] בההוא מס6  23 ואפריש בין מיין] ואפריון בין ב/?ין מ5 / דבסטר ימינא] דסדורא {דבסטר}דימינא א2 {ד}סדורא דימינא א17 / ובין אינון מיין (דבסטר שמאלא)] ובין {אינון} מיין {דב??? ???} א2 ובין אינון מיין א17 מס6 ובין אינון מיין דבסטר שמאלא מ5 מ קר י*  24 כגוונא] בגוונא א17  25 מעל] מ{על}תחת א2 מתחת א17 / ודא איהו] איהו א17  26 מסטרא דאמצעיתא...דשמאלא)] מסטר' דשמאלא א2 א17 מ5 מס6 מ קר מסטרא דשמאלא ומסטרא דימינא י* ג מסטרא דימינא ומסטרא דשמאלא ד"א / חד] אחד קר / תליתאה] לית' מ5  27 אתמשיכו] אתמשכו א2 / לכלא] לית' מס6 / זינא לזיניה] זיניה לזיניה א2 זיני לזיניה א17 זינא לזניה מ5 מיניה {זינא} לזיניה מס6  28 זינא דאתחזי ליה] זינא לעובדין סגיאין זינא דאתחזי להו א2 א17 / וכל דשאין] כל דשאין א2 א17 / בכמה חילין] וכמה חיילין א17 בכמה חילי קר  29 כההוא גוונא ממש] בההוא גוונא א2 א17 בההוא גוונא ממש מס6  29-30 דאתכליל...הלבנון] מאינון עצי הלבנון דאתכליל מתרין סטרין מאינון עצי הלבנון א2 א17 דאתכליל מתרין סטרין מאינון עצי הלבנון מ5  31 ואתנהיר] ואנהיר א2 א17 מ5 מ קר י* / לאנהרא] דאנהרא מ5 / להאי אפריון] להאי ואנהיר אפריון מ5  32 ועאל ביה] ועאל בה מס6  32-33 האי אפריון...ההוא אפריון] ההוא אפריון מ5 האי אפריון ההוא שמושא דנהירו ועאל ביה ביומא ד' ואפיק ההוא אפריון מס6  33 דעאל ביה] ועאל ביה א17 / ואפיק] דאפיק א17 / דההוא נהירו] בההוא נהירו א2 א17 מס6  34 ודא איהו יומא רביעאה] והוא א2 דהוא א17 לית' מ5 מס6 מ קר י* / סדורא] סדרא א2

דף קכח ע"א

 1 דמיא] {דמייא} א2 לית' א17  2 דאתחזי] דאתחזו קר דאתחזיא י* / כההוא[מ קר]] בההיא א2 א17 כאינון מ5 בההוא מס6 / ממש] {ממש} א2 לית' א17 / ההוא[ד"א ג]] לית' א2 א17 מ5 מס6 מ קר י*  3 שמושא] שמ{ו}שא מס6 / וכלא תליא] ותליא כלא א2 א17 מס6 / שתיתאה] שביעאה מ5 מ קר (שביעאה) [שתיתאה] י* / דאפיק6] דאפיק האי א17 מ5 מ קר י*  4 וגו'] לית' א2 א17  5 חד] לית' א2 א17  6 תקפא] תוקפא א2 א17 / האי יומא אתתקן] האי אתקן א2 א17  7 עולימתן] עולמין מ5 עולימן מ קר י* / אינון] אינון אינון א2 א17  8 איהו] הכי מ5 קר י* ד"א / אתתקן] אתקן א2 א17 מ5 אתקין מ קר י* אתקין (נ"א איהו אתתקף) ד"א  9 ואתקין] ואתתקין א2 א17 / בתיאובתא] בתא{ו}בתא א2 בתיובתא א17 / ברעותא בחדוה] ברעווא בחדווא א2 א17 ברעוא בחדא מ5 ברעותא בחדוא מ י*  10 בקדושין] בקדישין מ5 / דעטרא] בעטרא א2 א17  11 תיאובתא] לית' י*  11-12 דכלא דבקותא דכלא] דכל אדבקותא {דכולא} א2 דכל אדבקותא א17 דכלא י*  12 דעילא] דלעילא א2 א17  13 בההוא אפריון] בהאי אפריון א2 א17 / זכי למיתב] ולמיתב מ5 מ קר י* הכי ולמיתב ד"א  14 דצלא] בצלא א2 א17 / כד"א] כדאמר מ5 / דיתיבנא] יתבינן א2 א17 יתיבנא מ5 מ קר י*  15 דא אית לן] דאית לן מ5 מ י* / בצלא] בההוא צלא א2  16 לאעטרא האי אתר] לאתעטרא ההוא אתר א2 א17 לאתעטרא האי אתר מ5 קר / דיתערון[ד"א]] דאתערין א2 א17 דאתערו מ5 מ קר י* / למיתי] למיתב מ5

1 בדרך אמת כתוב: 'עד דאתסמיך (נ"א דאתמשך)' וכן 'כגוונא דא את ' שם ואתגלי?'.

2 בדרך אמת כתוב: 'גו נקודה (נ"א נהורא)' וכן 'דא סמך סתים'.

3 בדרך אמת כתוב: 'קיימא י' רזא דברית'.

4 בדרך אמת כתוב: 'ביה כד"א כריח שדה' וכן '(מן ריחא עד חקלא) מצויין'.

5 בדרך אמת כתוב: 'קדמאה אתנגיד מסטרא' וכן 'קדמאה דאתנגיד (נ"א דאתגניז) ואתנטיל'.

6 כתב יד מס6 חסר מכאן והלאה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]