THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Va-Yaqhel 2 209a - 210a

ספר הזוהר פרשת ויקהל

דף רט ע"א (שורה 5) – דף רי ע"א (שורה 38)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: קמ9, ו5, פ2, ט1, ו7, ו4, מס24, א2, א17, ר1, ו18, מ9, מ5, נ41

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף רט ע"א (שורה 5) – דף רי ע"א (שורה 38)

 5-6 קם רבי אבא] ? קמ9  6 ושאר] ?שני קמ9 ושני ו7 ו5 פ2 נ41 / בכו ואמרו] ענו ואמרין ט1 ואמרו ר1 נ41 / זכאה] זכאה איהו ט1 / זמין] זמין ל? קמ9 זמין לן ו7 ט1 מס24 א2 נ41 זמין לון ו5 פ2  7 לקבלן[מ קר י*]] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 נ41 לן ר1 / לי זמין] זמין א2 אזמין נ41 / ארחא] אורח ר1 / לאתחברא] לחברא מס24 / עמכון] עמיכון י* / איהו] לית' מס24 י*  8 חולקי] חולקיה נ41 / דזכינא] דזכין קמ9 ו7 נ41 / אמר] אתר פ2 / יומא דא] יומא חד ט1  9 חדא] חד י* / ואתפלג] דאתפלג א2 / נהורין] נהרין נ41 / ואזלו] וכולהו ט1 ואזלא נ41 / קמאי] קמיה א2 / ואתטמרו] ואיטמרו קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 ר1 ואטמרו ו7 נ41  10 חולקי] חלקי נ41 / אינון תלת] איהו תלת פ2 אינון מס24 / נהורין] נהרין נ41 / אתון(1)] {ו}אתון ט1  11 ובוצינין] וב??מי? קמ9 ובוסמין ו7 ו5 פ2 ובוסיני מס24 / בעלמא דין] בעלמ' דא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 ר1 נ41 קר / אבא] [אבא] י* / עד הכי לא ידענא] עד האי דנא לא ידענא קמ9 ו7 ו5 פ2 עד הכא לא ידענא ט1 מס24 א2 ר1 מ קר י* עד הארנא לא ידענא נ41  12 דכל] כל קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 / אלין] לית' י* / מרגלן סתימין] מיגלאן סתימאן ו5 מגלאן סתימאן פ2 / ידייכו] ידיכ{ו}ן ו7 ידכון נ41  13 דמאריכון] דמאריהון קמ9 ו7 / אתאמרו] איתמנו קמ9 איתמנ{ר}ן ו7 אתמנו ו5 פ2 נ41 איתמרו ט1 אתמרו מס24 איתאמרו ר1 אתאמר י* / ידענא] וידענא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 / דכלהו] בכולהו א2 / סלקין] דסלקין א2 / דא] {דא} ו7 / לגו] לגוי י*  14 ונטיל לון] אמ' לון קמ9 ו5 פ2 ונטיל אמ' לון ו7 / מארי] מאריה מ קר י* / ועביד] נעביד פ2 / מינייהו] מיניה י* / למאריה] למארי פ2 / ויומא] רומא פ2 / דא] {דא} קמ9 לית' ו5 פ2  15 מתעטרין] מתעטרן קמ9 ט1 נ41 / שתין (נ"א שבעין)] שתין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 מ קר י* שבעין מס24 שתין נ"א שבעין ד"א / ליקרא] לרתיכא ט1 / דכרסייא] דכו{ר}סיא ו7  15-16 באלין מלין...יומא דא] {ב}אילין מלי? דאיתמ?? הכא יומא דא קמ9 באילין מילין דאיתמרו הכא יומא דא ו7 אלין מלין דאינון ההוא יומ' ו5 אלין ממלין דאינון ההוא יומ' פ2 באילין מלין דאי{תמרו} הכא יומא דא ט1 במלין אלין דאתאמרו הכא יומא מס24 ואילין מלין דאתמרו הכא יומא דא נ41  16 אדהכי] עד הכי ו7 / זקף] זקפ{ו} א2 / עינוי וחמא דאערב שמשא] ואי ערב שמשא קמ9 ואיערב שמשא ו7 ו5 פ2 ט1 יומא ואיערב שמשא מס24 עינוי וחמא דאתערב שמשא א2 עינוי ואיערב שמשא ר1 עינוי ואערב שמשא נ41 קר / נהך] אהך קמ9 ו5 פ2  17 לגבן במדברא] לגבי מדברא נ41 / בפלגות] בפלגו קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41  18 מכאן ולהלאה נימא] מכאן ולהלא קמ9 נימא כל חד ו7 ו5 פ2 מכאן ולהלא ט1 מס24 מכאן ולהלה נימא א2 מכאן ולהלה מ/ניהו ר1 ?כאן ולהלא נ41 / לאתעטרא] לאתעטרן ט1  19 בהו] איהו קמ9 ו7 ו5 פ2 אנהו נ41 / דבגנתא(1)] דגנתא ט1 נ41 די בגנתא מס24 / דהשתא איהו] דא שעתא דאיהו נ41 / דבגנתא דעדן(2)] די בגינתא מס24 די בגנתא דעדן נ41  20 לקליהון] מילין מס24 / רבי אבא] לית' ר1  20-21 ואמר השמים...וגו'] ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות וגו' וכתי' השמים שמים ליי והארץ נתן לבני אדם קמ9 ו7 ו5 פ2 ואמר ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות כתי' השמים שמים ליי' והארץ נתן לבני האדם ט1 ואמ' ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות שש משזר וגו' כתי' השמים שמים ליי' והארץ נתן לבני אדם מס24 ואמר ? חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעות וגו' כתי' השמים שמים ליי' והארץ נתן לבני אדם א2 ואמר ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה עשר יריעות כתיב השמים שמים ליי' והארץ נתן לבני אדם ר1 ויעשו כל חכם לב ועושי המלאכה את המשכן עשר יריעות וגו' וכתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני וגו' נ41 ואמר ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה וגו' כתיב השמים שמים ליי' והארץ וגו' מ ואמר ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה עשר יריעות וגו' כתיב השמים שמים ליי' והארץ וגו' קר ואמר ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה וגומ' כתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם י*  21-22 האי קרא אית...לבני אדם] האי קרא הכי אצטריך השמים שמים ליי והארץ וגו' קמ9 ו7 האי קר' הכי אצטריך השמי' שמים ליי' והארץ ו5 פ2 לית' ט1 מס24 נ41 האי קרא הכי איצטריך השמים ליי' א2 האי קרא הכי אצטריך למימר השמים ליי' והארץ לבני אדם ר1 מ האי קרא הכי אצטריך למימר השמים ליי' והארץ נתן לבני אדם קר האי קרא הכי אצטריך למימר השמים לה' והארץ נתן לבני אדם י*  22 שמים] שמים ליי' ו7 ו5 ט1 מס24 א2 שמים לה' נ41 / אלא הכא] אלא הכי קמ9 ו7 ו5 נ41 / אית לאסתכלא] לית קמ9 ו/?יתא {תרי זמני} ו7 ליתא נ41  23 מנייהו] מינה נ41 / וארץ לתתא] וארץ לעיל וארץ לתתא נ41  24 דא] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 / באלין] דאלין קמ9 ו7 פ2 ט1 מס24 א2 נ41 כאלין קר / לתתא] דלתת' ו5 פ2  25 כד"א] כמד"א מס24 / עבד] עביד פ2 מס24 א2 נ41 / ומשריין די בגוויהו] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י*  26 ארעא] עלמ' פ2 / תתאה] תתאה או משיריין די בגוייהו קמ9 ו7 תתא' או משריין די בגוויהו ו5 תתא' ארעא או משריין די בגווייהו פ2 תתאה גו משריין די בגוייהו ט1 תתאה ומשריין די בגויהו מס24 תתאה ומשיריין די בגוייהו א2 תתאה ומשריין דיבגוויהו ר1 תתאה ואינון משרייאן די בגוויהו נ41 תתאה ומשריין די בגווייהו מ קר י* / אנהיג] דנהיג ט1 / דסחרן כקופטרא דקולטא[מ י*]] דסחרן א/?קופטר? דקילטא קמ9 דסחרן אקופטרא דקילטא ו7 נ41 דסחרין אקופטר דקילט' ו5 דסחרין אקופטר' דקילטא פ2 דסחרן בקופטא דקרלטא ט1 דסחרין בקופטרא דקי/ולטא מס24 דסחרן בקופטרא דקרלטא א2 דסחראן כ/בקופטרא דקר להו ר1 דסחרן כקופטרא דקדלהו (ס"א אקופטרא דקילטא) קר  27 ובכלהו משיריין] ואכולהו משריין קמ9 פ2 ט1 ואכולהו משיריין ו7 ואכולת/הו משריין ו5 ובכולהו משריין א2 ואכלהו משריין נ41 / עד] ש/?עד ט1 / ולהלאה] ולהלן קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 נ41 ולהלא מס24 א2 ולהלה ר1 / אית] לית' א2  28 נהורא] לית' קמ9 ו7 נ41 ו5 פ2 דהבא ט1 זיהרא מס24 אתנהרא א2 / דאתפשט] ? קמ9 דאפשט ו7 ו5 ט1 דאפשיט פ2 דאתפשטותא מס24 / לתתא] לתתא' ו5 לתתאי א2 ר1 להלא נ41 / מגו] גו י* / מההוא] מההו ו7 / נהירו] נהירא ו7  29 דנקטא] דנקט י* / יהיב] יה{ת}יר ו7 / לתמינאה] לתמנייא נ41 / ולתתא] ולתתאי א2 ר1 קר / האי תמינאה] האי תמינא ר1 / כד אתפקדון חילי] כד אתפקדן חיילי/? קמ9 כד אתפקדן חיילוי ו7 ו5 פ2 נ41 כד איתפקדן חיילוי ט1 כד אתפקדן חילי מס24 כד אתפקדן חילוי א2 כד איתפקדן חילוי ר1 כד אתפקדון חילוי קר  30 דכוכביא] {ד}כוכביא ט1 דרביא א2 ר1 / ואפיק] ונפיק א2 ר1 / ויהיב] ויהב קמ9 ו7 ו5 ויהיב ליה נ41 / חיליה] חילא ט1 מס24 י*  31 וגו'] לכלם בשם יקרא קמ9 ו5 פ2 מס24 א2 ר1 נ41 קר לכולם שם יקרא ו7 לכולם בשם יקרא גו' ט1 לכולם בשם יקרא וגומ' י* / מרב אונים] מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר מרוב אונים קמ9 ו7 ו5 פ2 מס24 א2 ר1 נ41 קר  32 זהרא] זיהרא קמ9 ו7 ו5 פ2 מס24 נ41 / ובכל רקיעא ורקיעא אית1] וכל רקיעא ורקי?? קמ9 וכל רקיעא ורקיעא ו7 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* וכל רקיע ורקיע ו5 פ2 ובכל רקיעא ורקיעא ט1 / ממנא] ממנן ט1 / ואתפקד] ואתפקדן ט1 לית' מס24 ואתפקיד ר1  33 על עלמא ועל ארעא] על ארעא מס24 / דישראל] דא דישראל א2 / לה רקיעא] לה רקיע ו5 פ2 מס24 ליה ריקניא א2 ליה רקיעא נ41  33-34 ולא חילא] [ולא חיילא] י*  34 אלא] בר פ2 / והא אוקמוה] ??א אוקמנה קמ9 והא אוקמנה ו7 והא (והא) אוקמוה י* / ואי תימא] ואיתמא קמ9 פ2 לית' ו7 ? ו5 ואיתימא א2 / היך] היאך קמ9 נ41 היאך {ואירא} ו7 / שריא] שריא רקיעא א2  35 רקיעא] לית' פ2 א2 / על ארעא] לארעא א2 / וטלא] נטלא קמ9 נטלא {ס"א וטלא} ו7 / מרקיעא] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 / עלה] לית' מס24 עליה נ41  36 כשאר כל ארעא אחרא2] מרקיעא דשאר כל ארעא אמנא קמ9 מרקיעא דשאר כל ארעא אימנא ו7 מרקיע דכל שאר ערא' אמנא ו5 מרקיע דכל שאר ארעא אמנא פ2 מרקיע כשאר כל ארעא אחרא ט1 מרקיעא כשאר כל ארעא אחרא מס24 כשאר כל אחרא ואחרא ר1 מרקיעא בשאר כל ארעא נ41 כשאר כל ארעא קר י* / אלא בכל] אלא על כל ו7 / בכל רקיעא ורקיעא] כל רקיעא ?רקיעא קמ9 כל רקיע ורקיע ו5 פ2 כל רקיעא ורקיעא נ41 / אית ממנן] אתמנן א2 נ41 / שלטין] שלטן ו7 שולטנין מס24 א2 / עלמא] ? קמ9 ארעא עלמ' ו7 ארע' פ2 עמא נ41

דף רט ע"ב

 1 על ההוא] על איהו פ2 / יהיב] יתיב קמ9 ו7 נ41 / מחילא] לית' קמ9 ו7 מחיליה ו5 פ2  1-2 לההוא רקיעא (בגין...לתתא)] מההוא רקיעא בגין למיתב לתתא קמ9 ו7 פ2 מההוא רקיע בגין למיתב לתת' ו5 מההוא {לההוא} רקיעא בגין למיהב לתתא ט1 לההוא רקיעא בגין למיהב לתתא מס24 י* מההוא רקיעא בגין למיהב לתתא א2 ר1 נ41 מ קר  2 וההוא] וההיא מס24 / רקיעא] רקיע ו5 / ויהיב] ויתיב נ41 / לתתא] לית' קמ9 ו7 / לארעא] לית' נ41  3-5 אבל...בההוא רקיעא] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר [בזהר הנדפס: אבל ארעא קדישא לא שליט על ההוא רקיעא דעלה ממנא אחרא ולא חילא אחרא אלא קב"ה בלחודוי ואיהי פקיד לארעא קדישא בההוא רקיעא] י*  5 בכל רקיעא ורקיעא] בכל רקיעא קמ9 ו7 ט1 א2 ר1 נ41 מ קר י* בכל רקיע ו5 פ2 ובכל רקיעא מס24 / אית פתחין] איתפתחין ו7 / ידיען] ידיעין ט1 ממנן ידיעאן א2 ידעין נ41 / ושולטנו] דשלטנו קמ9 ו7 ט1 א2 ר1 נ41 י* דשולטנו ו5 פ2 מ קר דשליטו מס24 / דכל] בכל קמ9 ו7 ו5 פ2 א2 ר1 נ41 מ קר י* לית' ט1  6 ולהלן] ולהלא מס24 / לא שלטא] לא שלטה ו7 לא שלט{א} ט1 / נימא] כמא א2  6-7 ולא עאל...בתחומא3] ולא עאל בתהומא קמ9 ו7 ולא ?ל בתהומ' ו5 ולא עאל בתחומ' פ2 נ41 ולא עאל דא בתחומא ט1 א2 ר1 מ קר י* ולא עאל דא אפי' בתחומא מס24  7 דפתחא] לית' מס24 בפתחא נ41 / דחבריה] דחברייא נ41 / בר] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 / ליה] לה קמ9 לון מס24 / רשו] רשותא א2 / חד] חדי {ס"א חד} ו7 חדי ו5 פ2  8 די בארעא] דארעא מס24 / באמצעיתא] אמצעיתא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 / דכלהו] דכל קר  8-9 אית פתחא] אתפתחא מס24  9 חדא] אחרא ט1 חד א2 / גבילו"ן] גבללן קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 גבלון ט1 גבלין מס24 / האי פתחא] האי פתחא (שבעה) י* / אית שבעין] אית שבעה י* / אחרנין לתתא] לתתא אחרנין מס24  10 ושבעין] ושבעא ו7 / ממנין נטרין מרחיק] ממנן נטרין מרחיק קמ9 מס24 ר1 נ41 מ קר י* ממנן נטרין מרחוק ו7 ממנן נטר?ן מבדורא ו5 ממנן נטרין מב/כדורא פ2 ממנן נטרין ארחיק ט1 ממנן נטרין מריחוק א2 / תרי] תרין פ2 מס24 / אלפין] אלפי א2 י* / קרבין] קריבין מס24 / לגביה] לקביל מס24 / ומההוא] וההוא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 מ קר י* ההוא מס24  11 ארחא] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 נ41 מ י* וההוא פתחא מס24 / סליק] סליק סליק פ2 / לעילא לעילא] לעילא פ2 א2 / די מטא] דמטא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 דימטי ט1 דמטי מס24 / פתחא] סטרא נ41 / לכל] בכל ו5 פ2  11-12 לגו...דאקרי] לגו דאיקרי מס24  12 דפתחא] לית' ר1 / מגדו"ן (ס"א מנדו"ן)[מ]] מנדו"ן קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 מגר/דון א2 מגדון ר1 קר י* אבדון נ41 / סיומא] סיום/ס ט1 סיום א2 ר1  12-13 דרקיעא דתחומא] תחומא קמ9 ט1 נ41 תהומא ו7 דתהומ' ו5 פ2 לית' מס24 דתחומא א2  13 דארעא] דארעא דארעא קמ9 דארץ מס24 נ41 לית' ר1 / דישראל] ישראל מס24 נ41 / ע'] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י*  14 גבילו"ן] גבלו"ן קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 גבלין מס24 גבללן נ41 / כלהו] דכולהו א2 ר1 / רשימין] תיימין נ41 / וכלהו קרינן לון] ואוף קרינן לון קמ9 ו5 מס24 ואוף {הכי} קרינן לון ו7 ואף קרינן ליה פ2 ואף קרינן לון ט1 וכולהו קרינן להו א2 ואוף הכי קרינן לון נ41  15 עלייהו] עלייה? ו5 עליה פ2 ט1 / לארעא] בארעא א2 / רקיעא] רקיע קר / בפקידו] בפקידי{ו} ו7 לית' ט1 בפיקודי דאוריתא א2 / כמה] כמא קמ9 ו7 פ2 ט1 מס24 י* מכמה א2  16 דאצטריך] דאצטר{ין/?} {ס"א דאצט/?רך/?} ו7 / פקידא] פקידו קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* / נטלין] נטלי קמ9 ו7 ט1 מס24 נ41 / ממנן] ממנין י* / ויהבין] ויהבי קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41  17 בגנתא] {מפה מתחיל ענין ג"ע אשרי הזוכה בה} בגנתא דעדן ט1  17-18 דלתתא...עלאין] לתתא אית רזין עילאין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 ר1 לתתא אית רזין עילאין גו רקיעא דקיימא עליה אית ביה רזין עילאין א2 לתתא אית רזין עלאין גו רקיעא דק?ימא עליה נ41 לתתא אית רזין עלאין גו רקיעא דקיימא עליה רקיעא דקיימא עליה אית ביה רזין עלאין מ קר לתתא (אית רזין עילאין גו רקיעא דקיימא עליה) רקיעא דקיימא עליה אית ביה רזין עילאין י*  18 כד עבד] כד עביד קמ9 ו7 ו5 פ2 מס24 נ41 גו רקיעא דקיימא עליה רקיעא דקיימא עליה אית בה רזין עילאין כד עביד ט1 גו רקיעא דקימא עליה רקיעא דקיימא על?? אית ב?ה רזין עילאין כד עבד ר1 / רקיעא] רקיעי/? ו7 ברקיעא ר1 / כורסי יקריה] ?ורסיא יקרא קמ9 כורסיא יקרא ו7 נ41 כורסייא קדיש' יקר' ו5 פ2 כורסיא דיקריה ט1 כורסייא יקריה א2 ר1  19 ושתף] ושתיף קמ9 ו7 ו5 פ2 מס24 א2 נ41 / ועבד] ועביד ו7 / מנהון] מניהון י* / רקיעא] שמים קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* / ואתפשטו עד דמטו] ואתפשטא עד דמטא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 ואיתפשיטו עד דמטו ט1 דאתפשטו עד דמטא א2 ואתפשטו עד דמטא ר1 קר / לההוא] לההיא מס24  20 דגנתא] בגנתא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 נ41 / ויתבו] ויתמ{ב}ו ו7 / משמים] שמים קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 נ41 קר משמיא י*  21 דמשתכחין...ולא אתגליין] דמשתכחי ולא משתכחי דאגליין ולא אגליין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 נ41 דמשתכחי ולא משתכחי דאתגליין ולא אתגליין מס24 א2 דמשתכחין ולא משתכחין אתגליין ולא אתגליין י* / ומאינון] ואינון קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* / אש ומים] אש ומים אחרינן קמ9 / דאתנטלו] דאתנטילו קמ9 ו5 פ2 א2 נ41 דאתטילו ו7 דאינטילו ט1  22 עבד] ועבד מס24 עביד ר1 / מתיחו] מתיחא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 / ומתח ליה....ומתחבר] מתחבר קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 קר ומתחבר א2 מ י* / גו] מגו ו7 לית' מס24  22-23 ומתח ליה על האי...בההוא מתיחו] ואינון פתחין לארבע סטרין ר1  23 רקיעא] ברקיעא מס24 / אחרא] אחרא ומתח ליה על האי גנתא דלתתא קמ9 ו7 ט1 מס24 נ41 מ קר י* אחר' ומתח ליה על האי גופא דלתת' ו5 פ2 אחרא ומתח לה על האי גנתא דלתתא א2 / ארבע] ד' מס24  23-25 דרקיעא...דרקיעא] דרקיעא קמ9 דרקיעא {ס"א ואינון לד' סטרי דרקיעי' דעל וכו'} ו7 / דרקיעא דעל גנתא....פתחין4] דרקיע' ואינון ו5 פ2 דרקיעא ואינון פתחין ט1 נ41 קר דרקיעא דעל גנתא חוור וסומק ירוק ואוכם ולגבי הני גוונין אית ד' פתחין לתתא מההוא מתיחו דרקיעא ואינון פתחין מס24 דרקיעא ואינון פתיחן א2 דרקיעא דעאל גבי גנתא ומתחבר גו רקיעא אחרא וחתם לה על האי גנתא דלתתא ארבע גוונין בההוא מתיחו דרקיעא ואינון פתחין ר1 דרקיעא דעל גנתא חיור וסומק ירוק ואוכם לגבי הני גוונין אית ארבע פתחין מ דרקיעא דעל גנתא חוור וסומק ירוק ואוכם לגבי הני גוונין אית ארבע (מפתחן) פתחין [בנדפס: לתתא מההיא מתיחו דרקיעא ואינון פתחין] י*  25 לארבע] לד' מס24 נ41 / סטרין] סתרין קר / מאינון] דאינון מ י* / דאתעביד] דעביד ר1 / מנהון] מניהון י*  26 ומתפתחין בארבע] מתפר/תס/חין באינון קמ9 מתפתחין באינון ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 ר1 קר מפתחין באינון א2 נ41 מתפתחין בארבע מ מפתחין בארבע י* / פתחין] פתיחין נ41 / ארבע] דד' מס24 / נהורין] סטרין נהורין קר  27 דסטר (נ"א מיא) ימינא] לסטר מיא קמ9 ו7 לסטר מייא ו5 פ2 נ41 דסטר מיא ט1 מס24 ר1 קר ד"א ? ? א2 דסטר ימינא מ י* / נהרין(1)] והב לן {נהרין} ט1 / תרין(1)] תרי מס24 / באינון תרין] באינון קמ9 ו7 ו5 ט1 א2 ר1 מ קר י* באלין ?הירין באינון פ2 דאינון מס24 ואינון נ41  28 ובפתחא] ובפתחין קמ9 ו7 פ2 נ41 וב???? ו5 / דאיהו (נ"א לגו....לקבל אנפין5] דאיהו לגו אנפין קמ9 ו5 פ2 נ41 דאיהו וגו אנפין ו7 דאיהי לגו אנפין ט1 א2 מ די לגו אנפין מס24 דאיהו לגו נפק ר1 דאיהי לגו נפקא קר דאיהי לגו נפק [בנדפס: נפקא נהורא ואיהי אנפין לקבל אנפין] י* / גו] לית' קר  29 נהיר] לית' א2 / ובליט (נ"א ולהיט)] ובליט קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* / מגו] בגו קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 / ההוא] הוא קמ9 {ה}הוא ו7  30 נהורא ואיהו] נהורא ואיהי קמ9 ו7 ט1 מס24 א2 מ נהור ואיהי ו5 נהורא ואיקרי פ2 נהירא ואיהי י* / את מ] את בי מ ר1 / דההוא] דאיהו ט1 / דפתחא] דפתח מס24 / את דא] אחרא ט1  31 ולא קאים] לא קאים קמ9 ו7 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר ולא קיימ? ו5 לא קיימ' פ2 / באתר] באתרא ר1 / נהורא] דעל א2 / נטיל] נטיל לה קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 ר1 נ41 קר נטיל ליה מס24 / לההוא] ההוא מס24 / ואפיק לה בג"כ] ואפיק בין ? קמ9 ואפיק בין כך ו7 ואפיק בין כך ו5 פ2 ואפיק בין כך ובין כך נ41  32 גו] ? קמ9 ו7 לית' ו5 פ2 ט1 מס24 ר1 נ41 מ קר חד א2 [גו] י* / בסטרא] לית' מס24 / דאיהו] דההוא דאיהו א2 / לקבל] לקביל קמ9 ו7 ו5 מס24 ר1 לקבי/?ל פ2 / אנפין] צפון ט1 אפין א2 / את] לית' ט1 / דנהיר] נה?? קמ9 נהיר ו7 ו5 פ2 מס24 לית' א2 נהרא ר1  33 ונציץ] לית' א2 / בנציצו...את ר] בנציצו בההוא נהורא ואיהו קמ9 בנציצו בההוא נהורא ואיהו א ו7 בנציבו בההוא נהור' ואיהו ו5 בנציצו דההוא נהורא ואיהו פ2 בנציצו גו ההוא נהורא ואיהי את ד/ר ט1 דנציצו ההוא נהורא איהי ר' א2 בנציצו גו ההוא נהורא דאיהי אתרא והיא אתר ר' ר1 בנציצו בההוא נהורא ואיהו ד' נ41 בנציצו גו ההוא נהורא דאיהי את דא ואיהי את ר' קר / ב] את ב' מס24 קר לית' נ41 מ / (נ"א ד)] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 קר י* ד מ  34 דההוא] בההוא א2 / דפתחא] דפתח את מס24 / וסלקא] דסלקא קמ9 ו7 ו5 פ2 דא סלקא מס24 / ונחתא לזמנין] ונחתא לא קאים באתר חד ולזמנין מס24 ונחת לזמנין נ41  35 ולא קיימא] ? קמ9 ו7 לית' ו5 פ2 נ41 / קיימין] {ס"א נפקי} וקיימין ו7 קיימן ט1 / נשמתא] נשמתין ט1 / עאלת] עאל קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 נ41 על ר1 / דעדן] לית' ט1 מס24  36 נפקין] נפקי קמ9 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 / מגו] מיניה {ס"א מגו} ו7 לית' נ41 / ההוא] מההוא ו7 ו5 פ2 נ41 לית' מס24 / וקיימין] וקיימא קמ9 ו5 פ2 וקיימי ו7 ט1 מס24 וקימא נ41 / על ההיא] על ההוא ט1 מס24 א2 ר1 נ41 י* / נשמתא] נשמת ו5  37 מאינון תרין] תרין מאינון תרין א2 / מקדמי] מקדימי א2 / ונחתי] נחתי ר1 / מעילא] לעילא י*  38 חדא] קדמאה י* / עלאה] לית' א2 ר1 קר / דמיכאל] דמיכא{ל} ו7  39 רתיכא] לית' מס24 / מההוא] דההוא א2 / רב] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 / בוא"ל] בוא{ל} ו7 / איהו] איהי קמ9 ו7 / יקירא] רתיכא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41

דף רי ע"א

 1 דאקרי] לית' ר1 / רפא"ל] רפא"{ל} ו7 פפאל ר1 / ואמרין לה] ואמרי ליה קמ9 ו7 ו5 ואמרי לה פ2 ט1 מס24 נ41 ואמרין ליה א2 ר1 / שלום בואך[י* ד"א]] שלום קמ9 ו7 ו5 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר לית' פ2  2 יבא שלום יבא שלום] יבוא שלום מס24 א2 נ41 י* / אינון] זמנין קמ9 ו7 זמין ו5 פ2 / תרין אתוון] תרין נהורין דאתוון מס24 / סלקין] סלקן ט1 / וקיימין] וקיימן ט1  3 ואתגניזו] ואתגניז מס24 / גו] {גו} ר1 / דאינון פתחין] דאינון י* / תרין פתחין] לית' נ41 תרין נהורין ד"א / אחרנין] אוחרנין קמ9 ו5 פ2 לית' קר  4 מלהטין] מלהטי ו5 פ2 מלהטן ט1 מתלהטין י* / דאשא] דאשתאר נ41 / באינון] דאינון קמ9 ו7 ו5 פ2 אינון נ41 / חד] לית' י* / לסטר] דלסטר א2 / וחד לאחורא] וחד לאחורונא מס24 וחד לאחרא א2 נ41  5 נהורין] נהורא א2 נהירין ר1 מ קר י* / ונציצין] ונצצין ט1 מנצצין מס24 / בגווייהו] (בגווייהו) בגוי' י* / את חד[א2 ר1 קר י*]] חד את קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 / ואת חד[א2 ר1 קר י*]] וחד את קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 / נ'] נון נ' ו7 / אתוון] אתיין ר1  6 מתהדרן] אתהדרן נ41 / תרין] לית' י* / אחרנין] אחרנן ו7 / נצוצין סלקין] נצצין וסלקין קמ9 ו7 ו5 מס24 ? וסלקי' פ2 נציצין וסלקין ט1 א2 נ41 נציצין סלקין ר1 מ קר י* / נפקין] נפקי קמ9 ו7 ו5 ט1 נ41 נפקו מס24  7 נהורין] נהירין א2 / וקיימין] וקיימן ט1 מס24 / נשמתא] נשמתין נ41 / תרין רתיכין...פתחין] תרין פתחין א2 / חדא] איהי ט1 אחת ר1  8 איהו] איהי קמ9 ו7 ו5 פ2 א2 נ41 מ י* חדא ט1 היא ר1 קר / רתיכא] רתיכא אחרא א2 / דגבריאל] דגבריא{ל} ו7 / רב ממנא] דא ממנא קמ9 ו7 נ41 דא ממ?? ו5 / ויקירא] יקירא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 קר / איהי רתיכא] איהו קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 איהו רתיכא ט1 מס24 א2 ר1 / אחרא] קדישא מס24 / קדישא] קדושא קמ9 אחרא מס24 לית' א2 ר1 קר  9 דנוריא"ל] דנוריא{ל} ו7 / ונחתין] ונחתו קמ9 ו5 פ2 נ41 ונחתא ו7 ונחתי ט1 א2 / וקיימין] וקיימן ט1 מס24  10 עאלין] עילין ו7 נ41 לית' מס24 / דגנתא] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 דבגנתא ט1 די בגנתא מס24 א2  11 זיני] זני ו5 פ2 ט1 / בוסמין] דבוסמין נ41 / דכתיב] לית' מס24  11-12 זיני בוסמין...זיני דבוסמין] זיני בוסמין ר1  12 וגו'] לית' נ41 וכו' י* / זיני] זני ו5 פ2 ט1 לית' מס24 / דבוסמין] בוסמין ט1 מס24 א2 י*  13 דאתחזון] דאתחזי? קמ9 דאתחזין ו7 דאתחזיין ו5 פ2 נ41 / כדקא חזי] כמא דאתחזי ליה מס24 כדקא יאות א2  14 עובדין] {עובדין} ו7 / דעבד] דעבד בר נש ט1 ?האי ר1 / האי] דעבד ר1 / וכלהו רשימין ביה ומכריזי[ד"א]] ואתרשים ביה קמ9 ו7 ו5 פ2 א2 נ41 מ קר י* ואיתרשים ביה ט1 ר1 וכלהון רשימין ביה ומכריזי מס24 / האי] לית' ד"א / לבושא] לית' ר1  15 ונטלין] ונטלי קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 נ41 / לההוא] להאי נ41 / ואתלבשת] ואתלבש' ו5 פ2 ואית{לבשת} ט1 ומתלבשת א2 / ההיא נשמתא] ההוא נשמתא קמ9 ו7 א2 ההוא נשמתיא ו5 / דצדיקיא] דצדיקא ט1 מס24  16 דבגנתא כגוונא] דגנתא קמ9 ו7 ו5 פ2 בגוונא ט1 כגוונא מס24 א2 ר1 בגנתא נ41 / דדיוקנא] בדיוקנא נ41 / והני] דהני ר1 / מילי] מילין א2 יומין ר1 / ואילך] ואיליך קמ9 ו7  17 לית לך] לכו איהי קמ9 ו7 ו5 פ2 לאו איהי ט1 לאו אית מס24 / נשמתא] נשמתין א2 / תקבל] תקביל קמ9 מס24 / עונשא] לעונשא ו7 עונשין א2 / תיעול] תעול קמ9 ו7 ר1 / כיון] וכיון קר  17-18 כיון...כמה] כמא מס24  18 דקבילת] דקביל נ41 / כמה] כמא קמ9 ו7 ו5 ט1 א2 י* כמ' פ2 / דאוקמוה] דאוקמנ/וה קמ9 דאוקמנה {?} ו7 דאוקימנא א2 / דאתלבנת] דאת? פ2 / אתלבשת] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 מ קר י* אתלבישת ד"א  18-19 כיון דאתלבשת] לית' פ2 מס24 כיון דאתלבנת {ס"א כדין אתלבשת} קר כיון דאתלבישת ד"א  19 יהבין] יהבי קמ9 ו7 ו5 ט1 ר1 קר יהב פ2 ויהבין מס24 יהיב נ41 / לה] ליה א2 / אתר] לית' מס24 / כמה] כמא קמ9 ו7 פ2 א2 י* כמא/? ו5 כלמא מס24 / דאתחזי לה] דאתחזי ליה ו5 פ2 א2 / כל] לית' מס24  20 וסלקין] ו? א2 / רתיכין] רקיעין ט1 לית' ר1 / רקיעא] רקיעא רתיכין ר1 / תרין] תרי קמ9 ו7 ו5 ט1 מס24 נ41 / זמנין] זמני ט1 / נטילו] נטי קר  21 רקיע] רקיעא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ י* / דמתדבק] דאתדבק נ41 / נפיק] נפק נ41 / מגנתא] מגופא ו5 פ2 / רקיעא] לית' א2  22 מרקמא] מוקמא קמ9 ו5 פ2 נ41 מ קר {מ}אוקמא ו7 רקיעא דא א2 מוקמה ר1 / בכל] כל קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 / זיני] זני פ2 ט1 הני י* / רשימין] רשימן ו7 מס24 / מחקקן] מחקקין א2 / כל את] ולאת קמ9 ו7 ו5 פ2  22-25 בההוא רקיעא....בההוא רקיעא] בההוא רקיעא מס24  23 נטיף] נטיל א2 / ממנא (ס"א מטלא)] דמנא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 קר ממנא מ י* / דלעילא] מלעילא א2 / על גנתא] על גופ' ו5 פ2 א2 ר1 על גופא {ס"א גנתא} קר / ומההוא] מההוא קמ9 ו7 ו5 פ2 נ41 / טלא] לית' ר1  24 ומתסיין...לאתדכאה] לאתזנא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 נ41 קר לאתונא ו5 לאיתזנא ר1 לאתדכאה מ י*  25 דרשימין] רשימין ר1 / ומחקקן] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 נ41 מחקקן א2 ר1 ומחקקו י* / רקיעא] רקיע ו5  26 רזא] כסא ר1 כסא {ס"א רזא} קר / דהא] דהוא ר1 קר / ומים] וממים פ2 / דאורייתא] דאוריית ו5 / אתעביד] אתעבידו מס24 איתעבידא ר1 אתעבידא קר / וע"ד] ועל כן ט1 לית' מס24  27 על] לית' קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 נ41 / כל] לכל א2 / אינון] לית' קר / דאשתדלו] דאיתכלילו ט1 / באורייתא] בהאי עלמא מס24 / בהאי עלמא[ד"א]] לית' קמ9 ו7 ו5 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* / ואלין מלין] אינון מלין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* ד"א  28 בגנתא] בגופא ו5 פ2 / עד] לית' נ41 / רקיעא] את רקיעא קמ9 / ונטלין] ונטלי מס24 נ41 ועיילין ר1 ועיילין {ס"א ונטלין} קר / ההוא טלא] ההוא טלא {ס"א מההוא טלא אנ? אתוון לאיתזנ?} ו7 ההוא סלא מ  29 לאתזנא] לאתיונא קמ9 / ההיא] ההוא א2 ר1 / הדא הוא] לית' א2 / כמטר] כטל ו7 ר1  29-30 לקחי...אמרתי] לקחי גו' ט1  30 רקיעא קיימא] רקיע נ41 / חדא לקבל] חדא דא איהי פתחא דקאים לקביל ו5 ו7 חדא דא איהי פתחי דקאים לקבל פ2 חדא דא איהו פתחא דקאים לקביל ט1 מס24 ר1 חדא דא איהו פתחא חדא דקאים לקבל א2 מ חדא דא איהו פתחא דקאים לקבל נ41 י* חדא דא איהי פתחא דקאים לקבל קר / דהיכלא] דלהיכלא מס24  31 דבההוא] דבההיא ט1 / פרחין] פרח{י}ן ו7 / מגנתא] מגנתא דעדן קר / בחד] בההוא בחד ו7  32 גו ההוא] גו ההיא מס24 / רקיעא (נ"א עמודא) בההוא] רקיעא ההוא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 רקיעא ד/?ההוא/? א2 רקיעא דהוא ר1 רקיעא דההוא מ קר י* / דאיהו] דאיהי קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1  33 דרקיעא] לית' ר1 קר / דבגנתא] דגנתא קמ9 ו5 פ2 ט1 מס24 נ41 ד{ב}גנתא ו7 דגנתא דעדן א2 ר1 קר / עאלין] דעאלין ו7 אעלין מס24 / בגוה] בגוינה קמ9 בגוונה ו7 ו5 בגונה פ2 בגויה ט1 מס24 ר1 / גוונין] נהרין נ41 / כלילן] כלילין מס24 / ונהרן] ונהרין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 נ41 / לגוונין] בגווני מס24  34 וכדין רקיעא (נ"א עמודא)] וכדין רקיעא קמ9 ו7 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 מ קר י* וכדין רקיע ו5 / ואתלהיט] ואתלהטא קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 ר1 נ41 קר י* ואתלהטת מ / גוונין (נ"א נהורין)] גוונין קמ9 ו7 ו5 פ2 ט1 א2 ר1 נ41 מ קר י* נהורין וגוונין מס24 נהורין ד"א  35 דמתלהטן] דמתלטא קמ9 ו7 דמתלהט' ו5 פ2 נ41 / נהרין] והדין קמ9 ו7 ו5 פ2 וחדין ט1 להרין נ41 נהרין {ס"א להדין} קר / מההוא] מההי/וא ט1 / זיוא] זינא ו5 פ2 זווגא א2 / עלאה] לית' מס24  35-36 שבתא ושבתא] שבת ושבת קמ9 ו7 ו5 פ2 מס24 א2 ר1 נ41  36 ריש] רישי קמ9 ו7 מס24 / ירחא] ירחיא קמ9 ו7 ירחי מס24 ירחא וירחא א2 / אתגלייא שכינתא] איגליא שכינתא קמ9 אגליא שכינת ו5 אגליא שכ?? פ2 מגלייא שכנתא נ41 / בהאי] אהאי קמ9 ו7 נ41 בההוא מס24 / ואתיין] ואתון א2 ר1  37 לגביה] לגבה קר / להני לבושי] להאי לבושין קמ9 ו7 פ2 א2 נ41 להאי ו/?לבושין ו5 להאי לבושאן ט1 לאינון לבושין מס24 להני לבושין ר1 מ קר י* / דקאמרן] דקא אמרן נ41  38 דמתלבשן] דמתלבשין ו7 ו5 דמתלבשי פ2 / (לתתא) אלין] אינ/??ן קמ9 אינון ו7 ו5 פ2 ט1 מס24 א2 נ41 אלין ר1 מ קר י* / מעובדין] בעובדין מס24 / דעביד] דעבדין מס24 דעבד א2

1 בדרך אמת כתוב: 'ורקיעא אית ממנא'.

2 בדרך אמת כתוב: 'כל ארעא אחרא אלא בכל'.

3 בדרך אמת כתוב: 'עאל דא אפילו בתחומא'.

4 בדרך אמת כתוב: 'אית ארבע פתחין לתתא מההוא מתיחו דרקיעא ואינון פתחין לארבע סטרין'.

5 בדרך אמת כתוב: 'דאיהי לגו נפקא נהורא ואיהי'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]