THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Pequdei 2 220a-221b

ספר הזוהר פרשת אלה פקודי

דף רכ ע"א (שורה 23) – דף רכא ע"ב (שורה 18)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: קמ9, ו5, פ2, ט1, ו7, ו4, מס24, א2, א17, ר1, ו18, מ9, מ5, נ41, נ101

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף רכ ע"א (שורה 23) – דף רכא ע"ב (שורה 18)

 22 פרשת אלה פקודי] לית' א2 א17 פרשת ואלה פקודי נ41 אלה פקודי קר  22    דף רכ ע"ב (שורה 36) פרשת אלה פקודי....על פי משה] פרשת אלה פקודי המשכן ר1 פרשת אלה פקודי מ5 מ9  23 אלה פקודי...וגו'] אלה פקודי המשכן משכן העדות א2 א17 לית' ו18 נ41 המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה וגו' מס24 אלה פקודי המשכן וכו' י*  24 וגו'] אל מקום שהנחלים הולכים שם שבים ללכת א2 א17 לית' ו18 אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת מס24 נ41  25 אלין רזין] אנון רזא ו18 / ונפקין] ונפקי מס24 קר  26 (מבועין קדישין)] ממבועי קדישי א2 א17 לית' ו18 מבועין קדישין מס24 נ41 מ י* מבועי קדישין קר / לאנהרא] לארקא {לאנהרא} א2 א17 / רבא(1)] רבה א2 א17 / רבא(2)] רבה א2 א17 / אתמלי] אתמליא א2 א17 ו18 נ41 קר  27 מסטרא] מסטר' דא א2 א17 מס24 נ41 מ קר י* / דאינון] דא דאנון א17 ו18 / נחלין] נחלים א2 א17 קר / הוא אפיק מיא] היא אפיקת מיין א2 א17 איהי אפיקת מים ו18 הוא אפיק מים מס24 ? אפיקת מיין נ41 הוא אפיק מיין קר / ואשקי] ואשקי לון קר / לכל חיוון] לכל אינון חיות א2 א17  28 מה כתיב] אילין אינון רתיכין דלתתא מה כתי' א2 א17 / וגו'] בנחלים בין הרים יהלכון א2 א17 נ41 י* כ/בנחלים וכו' ו18 בנחלים מס24 קר / ולבתר] ודא א2 ולבסוף ו18 נ41 לבתר מס24  29 שדי ישברו פראים צמאם] שדי מס24 קר יער וכו' נ41 / דכד] וכד א2 א17  30 לון ושאיב לון] ושאיב מס24 / בגויה] לית' א2 א17 ו18 מס24 נ41 מ קר י* / לסטרא] מסטרא נ41  31 וכלהו] ולכלהו מס24 / אתמנון] אתמנן א2 א17 / ואתפקדון] ואתפקדן א2 א17 ו18 מס24 נ41 קר / כד"א] הה"ד ו18 / יקרא] יקרא מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר א2 א17 יקרא מרב אונים ואמיץ כח וכו ו18 יקרא וגו' מס24 יקרא מרוב אונים וכו' נ41  33 משכן העדות] אלה פקודי המשכן משכן העדות א2 א17 לית' ו18 אלה פקודי המשכן מס24  34 פעלת לחוסים...רב טובך] וכו' ו18 וגו' מה רב טובך מס24 קר פעלת לחוסים בך וכו' מה רב טובך נ41  35 לאסתכלא ולמנדע] למנדע ולאסתכלא א2 ו18 מס24 נ41 קר ולאסתכלא א17 / בכל] כל מס24

דף רכ ע"ב

 1 נפיק] נפק ו18 / בני עלמא] בני עלמין קר / חובין] חייבין נ41 / אסתלקו] אסתלקון ו18 נ41  2 דתפיס] דאתפיס א2 א17 דתפיש ו18 / יתפסון] יתפשון ו18 יתפסון נ41 קר / רגלייכו] רגליכון א2 א17 ו18 מס24 נ41 קר / בהאי רשתא] בההוא רשתא א2 א17 מס24 נ41 קר כ/בההוא שעתא ו18 / גלגלא] גלגלוי א17  3 דהא] לית' א2 א17 מס24 / נפלי לגו] נפק בגו א2 א17 נפיל כ/בגו ו18 נפיל גו נ41 נפיל בגו קר  4 ווי לאינון דנפלין] ווי לון דינפלון ו18 נ41 קר ווי לאינון דינפלון מס24 / ולא ינהרו] לאנהרא א2 א17 ולא ינהרון ו18 מס24 נ41 קר / לעלמא] בעלמא א2 א17  5 לעלמא דאתי] לית' א2 א17 ו18 מס24 נ41 / נהורין] נהרין מס24 / גניזין לון] גניז לון ו18 / בההיא] בההוא א2 א17 ו18 מס24 נ41 מ קר י*  6 טמירין לון] טמיר לון מס24 טמירו לון י* / אשר צפנת] לית' י* / ליראיך] ליראיך וגומר קר לית' י* / מה רב טובך(2)] [מה רב טובך] י*  7 דא הוא אור] דא אור א2 א17 / דכתיב] הה"ד מ י*  8-10 כי טוב...כי טוב] כי טוב א2 ו18 מס24 כי טוב {וכתי' אור זרוע וגו' ועל דא מה רב טובך ? כתי' הכא מה רב טובך וכתי' התם וירא אלהים את האור כי טוב ?} א17  9 וכתיב התם] וכתיב נ41  10 אשר צפנת] אשר צפנת ליריאיך קר / דאסתכל] דיסתכל א2 א17 מס24 / בההוא נהורא] לית' נ41 / באינון חייביא דזמינין] {באינון} חייביא דהוו זמינין א2 א17 בחייביא דהוו זמינין ו18 באינון חייביא דהוו זמינין מס24 קר בחייבייא דהוו זמנין נ41  11 למחטי] למיחטי א17 למחדי נ41 / לההוא נהורא] לההוא נהורא לצדיקייא נ41 קר / צדיקיא] {צדיקיא} א17 / לעלמא] בעלמא א17 / כמה] כמא א2 א17 מס24 י* כד"א נ41  12 דאתמר] לית' נ41 / אלא צפנת כמה דאתמר פעלת] אלא כמא דאיתמר פעלת א2 אלא {צפנת} כמא דאיתמ' פעלת א17 אלא כמה דאתמ{ר} ו18 אלא צפנת כמא דאיתמר פעלת מס24 י* אלא כמה דאתמר נ41  13 דההוא] ההוא נ41 / דגניז ביה] דהוה גניז ביה ו18 נ41 קר / אומנותא] אומנ{ו}תא ו18 / מנלן] מנא לן א2 א17 מס24 י* מ"ל קר  14-15 באברהם...קב"ה2] וההוא נהורא דאברהם גנזי קב"ה א2 א17 וההיא נקודה דאברהם גנז לה קב"ה ו18 באברהם וההוא נהורא דאברהם גניז ליה קב"ה מס24 וההוא נקודה דאברהם גניז ליה הקב"ה נ41 וההוא נהורא דאברהם גניז ליה קב"ה מ כתי' וההוא נהורא דאברהם גנז ליה קב"ה קר [בנדפס: באברהם כתיב] וההוא נהורא דאברהם גניז ליה קודשא בריך הוא י*  15 וביה] ביה מס24 / עביד] עבד א2 א17 / אומנותא] אומנ{ו}תא ו18 / דעלמא דכתיב] לית' א2 א17 ו18 נ41 דאתעביד בהא נקודא דכתיב מס24 / דיתבי] דיתב ו18 דיתבו מ י*  16 בהאי אומנותא] בהא אומנ{ו}תא ו18 בהא אומנותא נ41 / דאתעביד] דיתעביד א2 א17 אתעביד קר / בהאי נהורא] בהא נקודה מס24 / קיימין] קיימי ו18  17 בעלמא....ביה] בעלמא וקיומא דילהון הוי אע"ג דאיהו גניז א2 א17 לית' י* / קיימין] קיימי ו18 לית' י* / ב"נ] בני נשא ו18 מס24 נ41 מ קר לית' י* / בעלמא דין] בעלמא א2 א17 מס24  18 דעלמא דא] דעלמא {דא} א2 דעלמא ו18 מס24 נ41 קר / אתעביד] אתעביר/ד א2 / כגוונא] לית' מ  19 דמשכנא] דעלמא דמשכנא א17  20 דכל אינון] דכל אלין ו18 נ41 / תולדין] (ו)תולדין י*  21 דעבדו] דעבידו קר / דההוא נהורא] דההיא נקודה {ס"א נהורא} קר / אתעבידו ונפקי] אתעבידו ונפקו א2 א17 מס24 קר אתעבדו ונפקו ו18 מ י* אתעברו ונפקו נ41  22 בההוא] מההוא מס24 לית' קר / מנלן] מנא לן א2 א17 מס24 י* מ"ל קר / בן חור למטה יהודה] בן חור א2 א17 מס24 לית' ו18 בן חור למטה יהודה וכו' נ41 בן בן חור למטה יהודה מ  23 דא איהו] לית' ו18 דא מס24 נ41 קר  24 דימינא ושמאלא אתקם] דשמאלא וימינא אתקם א2 א17 דשמאלא וימינא איתקם מס24  25 ואמר] לית' א2 א17 ו18 מס24 נ41 / באמת וגו'] באמת באהל דוד שופט ודורש וגו' א2 א17 באמת באה לדוד שופט ודורש משפט ומהיר צדק מס24 באמת מ י* באמת באהל דוד שופט ודורש משפט ומהיר צדק קר  26 ברעו] ברעותא א2 א17 ו18 נ41 / דחדוה] דחדווא א17 מ בחדוה קר  27 אתיידע] יתידע מס24 / מטי] משיך ו18 נ41 / חדוה] חדווא א17 מס24 / ובטש גו] ובטש ביה גו קר / באתר] לאתר ו18 נ41 קר באחר י*  28 עד] עייל נ41 / דאיהו טמיר...ואתמשכן] דאיהו טמיר לעילא ומתמן נגדן ואתמשכן א2 א17 טמירא וגניז ומניה נגדין ואתמשכו ו18 דאיהו טמירא וגניז ומיניה נגדין ואתמשכו נ41 דאיהו טמיר וגניז לעילא ומתמן נגדין ואתמשכן קר  29 דימינא] לימינא א2 א17 ו18 מס24 קר י* / דנטיל] ונטיל י* / נטלי] נטיל א2 א17 י* / אתקן] אתתקין מס24 אתתקן קר י*  30 כרסייא] כורסא ו18 / דאיהי] דאיהו א2 א17 ו18 מס24 נ41 מ קר י*  31 אלא] בר י*  32 דאיהי בי כרסייא לתתא3] דאיהו בי כורסייא א2 י* דאיהו בי כורסייא {לתתא} א17 דאיהו ביה כורסא ו18 נ41 איהו איהו בי כורסייא לתתא מס24 דאיהו בי כרסייא מ דאיהו כרסי' לתתא קר / מסטר] מסטרא א17 ו18 מס24 נ41 י*  33 ודורש] לית' ו18 נ41 / משפט] ומשפט נ41 / מסטרא] {איהו} מסטרא א17 / איהו] איהי י* / בי] לית' א2 ו18 נ41 מ י* {בי} א17 / דינא] לית' א2 {דינא} א17  34 אתתקן] אתקן נ41 / בסטרא דא] בסטר דא א2 בסטרא מס24 כגוונא דא נ41 קר  34-35 כגוונא דא...לעיל] כדקאמרן א2 {דחסד} כדקאמרן א17 כדאמרן ו18 דחסד כדקאמרן מס24 בסטרא דא כדקאמרן נ41 בסט' דא דחסד כדקאמרן לעילא קר כגוונא דא דחסד כדקאמר לעיל י*  35 ואתתקנו] ואתקנו מ י*  36 אלה פקודי...על פי משה] לית' א17 ו18 פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה וגו' נ41 אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה מ אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו' קר אלה פקודי וגומ' י*  37 את השמים ואת הארץ] וגו' א2 א17 / האי קרא] הא מס24 נ41

דף רכא ע"א

 1 אוקמוה] אוקימ' ליה ו18 אוקימנא מס24 נ41 / ואתמר] לית' מס24 / בכמה סטרין] לית' מ9 / כד] לית' א2 {כד} א17  2 למהוי עלמא דא בדיוקנא] למיהוי דיוקנא א2 א17 למהוי על עלמא דא בדיוקנא ו18 למהוי עלמא דא דיוקנא מס24 למהוי דיוקנא דיוקנא ר1 למהוי דיוקנא מ5 מ9 למהוי על עלמא דא כדיוקנא קר / דעלמא דלעילא] כגוונא דלעילא ו18 דעלמא דאתי לעיל כגוונא נ41 דעלמא דאתי דלעילא מ דעלמא דאתי דלעילא כגוונא דלעילא קר / וכל אינון] לית' ו18 נ41 קר / גוונין דלעילא] גוונין דעלמא דלעילא א17 לית' ו18 דלעיל נ41 דלעילא קר / אתקין לון] אתקין ליה ו18 נ41 קר אתקין לן ר1 מ5 / לתתא] לית' מ5  3 לאתדבקא] לאתדבק א2 א17 לאדבקא ו18 לאתחברא מ9 / ולאתקשרא] ולאקשרא ו18 ולאתדבק' ר1 לית' מ5 ולאתדבקא מ9 / וכד בעא קב"ה] וכד אסתכל א2 א17 מס24 מ5 קר לית' ו18 נ41 וכד איסתכל ר1 מ9 / למברי] ולמברי ו18 נ41  4 ואסתכל] לית' ו18 נ41 / בשמא] בשמיה א2 א17 ר1 מ5 מ9 קר לית' ו18 נ41 / קדישא...עלמא] לית' ו18 נ41 / בתלת] בתלתא נ41  5 אתקיים עלמא...ודעת] בחכמה בתבונה ובדעת א2 א17 אתקין עלמא ואתקיי{ם} ואינון חכמה ודעת ותבונה ר1 אתקין עלמא ואתקיים ואינון חכמה ודעת ותבונה מ5 מ9 א{ת}קיים עלמא ואנון חכמה ותבונה ודעת נ41 אתקין עלמ' ואתקיים ואינון חכמה ותבונה ודעת קר / בחכמה] לית' ו18 נ41 / דכתיב] מה כתיב מ5 / יי'] לית' מס24  6 בחכמה] ובחכמה א2 בחכמה יבנה בית וכתי' יי' בחכמה מס24 / ארץ] ארץ וכו' ו18 / בתבונה דכתיב] לית' מס24 נ41 / בדעת דכתיב] וכתי' א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר י* לית' נ41  6-7 בתבונה דכתיב...נבקעו] לית' ו18  7 ובאלין] {ו}באלין א2 באלין א17 מס24 ר1 מ5 מ9 / משכנא] מקדשא א2 א17 מקדשא משכנא ר1  8 בתבונה] לית' מ5 ובתבונה נ41 י* / וכלהו תלתא] ובכל מלאכה וכלהו תלתא ר1 מ9 קר ובכל מלכה וכלהו תלתא מ5 / רמיזין בקרא דא] רמיזי כ/בהאי קרא ו18 רמוזין בהאי קרא נ41 / היינו] לית' נ41  9 דכתיב בחכמה] דכתי' בראשית מס24 הה"ד בחכמה נ41 / ברא אלהים...בתבונה] ברא אלהים בראשית דא ? חכמה ברא אלהים דא תבונה מס24 ברא אלהים היינו בתבונה ר1 מ9 ברא אלהים היינו דכתיב בתבונא מ5 ברא אלקים הה"ד בתבונה נ41 / היינו דכתיב] הה"ד נ41 / בדעת] ובדעת א2 א17 י*  10 בעבידת] בעיבידת א2 א17 בעבודת מ5 נ41 / כתיב] לית' ו18 נ41 / דחכמה] דחכמתא ר1 מ5 מ9  11 דא רזא] רזא דא מ5 / דתבונה] בתבונה מ5 / אשר פקד על פי משה] אשר פוקד {ע"פ משה} א2 אשר פוקד א17 אשר פוקד על פי משה ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 נ41  12 לקבל] לקביל מס24 / דברא] שברא מ5 / בעלמא דין] בעלמא א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 / כגוונא דלעילא] לעילא א2 א17 ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר י* לעיל נ41  13 בעבידת] בעבודת ר1 מ5 מ9 נ41 קר / דאמר ליה קב"ה] דקב"ה אמ' מס24 דאמ' קב"ה ר1 מ5 מ9 / עביד משכנא] עביד לי משכנא א2 א17 ו18 מס24 נ41  14 הוה קאים] לית' ו18 / משה תוהא] ותוה א2 א17 תווה ו18 משה תוה ר1 נ41 י* משה תוהה מ9 / קב"ה] לית' א2 א17 קב"ה למשה נ41 / כמה דכתיב] הה"ד א2 א17 דכתי' ו18 כמא דכתי' מס24 י*  15 בתבניתם אשר אתה מראה בהר] כ/בתבניתם א2 כתבניתם א17 בתבניתם אשר אתה מראה ו18 נ41 כתבניתם אשר אתה מראה בהר קר י* / מאי בתבניתם] מאי כ/בתבניתם א2 מאי כתבניתם א17 י* לית' ו18 נ41 / אלא] לית' ו18  16 דאחמי ליה] דאחזי ליה ו18 נ41 / כההוא דיוקנא] כההוא א2 כההוא {דיוקנא} א17 כ/בהאי דיוקנא ו18 בההוא דיוקנא מס24 ר1 מ5 כהאי דיוקנא נ41 / דאיהו] דההוא ר1 מ5 / לעילא] דלעילא מ5  17 וחד הוה] וחד ו18 מס24 / כדיוקנא] בדיוקנא מס24 י*  17-18 (דאיהו לעילא...כדיוקנא)] לית' א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 דלעילא וכל חד הוה עביד דיוקנא דיליה כדיוקנא ו18 דאיהו לעיל וכל חד הוה עביד דיוקנא דיליה בדיוקנא נ41 דאיהו לעילא וכל חד הוה עביד דיוקנא דיליה כ/בדיוקנא מ דאיהו לעילא וכל חד הוה עביד דיוקנא דיליה כדיוקנא קר דאיהו לעילא וכל חד וחד הוה עביד דיוקנא דיליה כדיוקנא י*  18 אתעביד] עביד מ5 / בהר] לית' א2 א17 ו18 / אשר אתה] לית' ו18  19 דאספקלריא] אספקלריא א2 א17 דאספקלריאה מ5 נ41 מ קר / הוה אחמי] הוי אחזי ו18 הוה אחזי נ41 / ליה] לית' א2 א17 מס24  19-20 כל אינון גוונין ודיוקנין] כל אינון דיוקנין וכל אינון גוונין א2 א17 ו18 מס24 כל אנון דיוקנין וכל אנון גווני נ41  20 דאתעבידו] דאיתעבידו ר1 אתעבידו מ5 / כהאי] בהאי מ5 / דאחזי] דאחמי א2 א17 / אינון] לית' ו18 מס24 נ41  20-22 דיוקנין...דיוקנין] דיוקנין מס24  21 מראה] לית' א2 א17 ר1 מ5 מ9 / דאספקלריה] דאספקלריא א2 א17 ו18 ר1 מ5 י* דאספקלריאה נ41 מ קר / דאחזי ליה] דאחמי א2 א17 דאחזי ר1 מ5 מ9 דאתחזי ליה י*  22 חמי] חזי ו18 נ41 / לון משה] למשה א2 א17 בהו משה ו18 / כמה דחמי גו] כמאן דחמי מגו א2 כמאן דאחמי מגו א17 כמאן דחזי גו ו18 נ41 כמאן דחמי גו מס24 כמא דחמי גו י*  23 וגו חיזו דאחזי] וכמו חיזו דחזי ו18 וכמו חיזו דאחזי נ41 קר / בהו] בהם א2 א17 / אתקשי] אקשי א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 נ41 קר  24 קודשא בריך הוא] הקב"ה ו18 / משה את בסימניך ואני בסימני] {משה} אתה בסימניך וכו' {ואני בסימני} א2 אתה בסימניך וכו' א17 משה את בסימניך ואני בסממני ו18 אתי בסימניך מס24 משה את בסימניך וכו' ר1 מ5 מ9 קר למשה את בסימיניך וכו' נ41 / כדין] כדי מס24 / משה בכל עבידתא] כל עיבידתיה ו18 משה בכל עיבדתא מס24 משה עבידתא מ5 בכל עבדתיה נ41  25 עבידתא] עיבידתא ו18 עיבדתא מס24 / לממני] למימני א2 א17 / דאשתאר] אשתאר א2 {ד}אשתאר א17 דישתאר ר1 מ5 מ9  25-26 לממני...לממני] לממני נ41  26 ודהבא] {ו}דהבא ר1 / ואסתליק] ואיסתליק א2 א17 ואסתלק מ5 / לממני] למימני א2 א17  27 בגין דכתיב] כד"א א2 א17 דכתיב י* / ובג"ד] ובגין כך א17 ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 קר ובגיני כך נ41 / כתיב] לית' ו18 נ41  27-28 פקודי המשכן....רוחא דקדשא] דא רוח קדשא א2 פקודי דא רוח קודשא א17 פקודי המשכן אלה פקודי המשכן משכן העדות דהא רוחא דקודשא ו18 פקודי המשכן משכן העדות דהא רוח קודשא מס24 פקודי המשכן אלה פקודי המשכן משכן העדות דהא רוח קודשא ר1 מ9 פקודי המשכן אלה פקודי המשכן משכן העדות דהא רוח קדשא מ5 פקודי המשכן אלה פקודי המשכן משכן העדות דהא רוחא דק?דשה נ41 פקודי המשכן פקודי המשכן משכן העדו' דהא רוחא דקודשא קר  28 הוה] לית' ו18 נ41 / חושבנא...וכספא] חושבן משכנא דכל כספא ודהבא א2 א17 חשבן משכנא דכל כספא ודהבא ו18 חושבן משכנא דכל דהבא וכספא מס24 ר1 מ5 מ9 קר חשבין משכנא דכל כספא ודהבא נ41  29 ורוח קדשא] ורוחא דקודשא ו18 דרוחא דקדשה נ41 / הוה אמר] הוה אומ/?' ו18 הוה נ41 / וכסף...וגו'] וכספ' פקודי העדה וגו' א2 וכספ? פקודי העדה וגו' א17 וכסף פקודי העדה מאת ככר ו18 נ41  30 למלאכה] לית' א2 א17 ו18 / בגין] בגיון י* / באינון אומנין] באומנין א2 א17 / ובעא] ובעאן ר1 מ5 מ9 מ קר י*  31 קמי כלא] לכלא ו18 קמי מלכא מס24 לגבי כלא נ41 / המשכן] לית' ו18 / ת"ח] כד חזי ר1 מ5 מ9 / בההיא] בההוא א2 א17 ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 קר / דעבידתא דמשכנא] דאתעבידא משכנא א2 דאתעבי' משכנא א17 דמשכנא ו18  32 הוה] לית' א2 א17 / לאסטאה ולא אשתכחת] ולא יכיל לאסטאה ולא הוה אשכח א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר י* ולא יכילי לאסטאה ולא הוה אשכח ו18 ולא יכיל לאסטאה ולא אשכח נ41 / עילה] עילא ו18 מס24 נ41 עילא {עילה} ר1 עלה מ קר י*  33 כפיף] כפף נ41 / לקמיה] לקמי א2 א17 קמיה ו18 מ5 / דמשה] משה ו18 / עביד] עבד ו18 נ41 / בעל כרחיה] על כרחיה א2 א17 נ41  34 וסליק] ואיהו סליק נ41 קר / לגבי] לקמי א2 ר1 מ9 קמי א17 לגביה ולקמי מס24 לקמיה מ5 נ41 / כלא] דכולא מס24 / ורזא דא] ורזא ר1 מ5 / המשכן] וגו' א2 א17 / והא] ודא מ5 / אוקימנא] אוקימנה א17 אוקמוה מס24 ר1 מ5 מ9  35 אלה] אלה פקודי המשכן ר1 מ5 מ9 קר / כד"א] כדאמר מ5 דכתי' נ41 / פקד] פוקד א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9  36 דאתמני ודאתפקיד] אתמני ואתפקד א2 א17 ו18 מס24 נ41 אתמני ואתפקיד ר1 מ5 מ9 מ קר י* / עד דאתעביד] אגר דאתעביד מס24 עד דעבד ר1 מ5 מ9 / דבי משכנא] דבי מקדשא ו18 די משכנא מ5 / קמי משה] מקמי דמשה א2 א17 מקמי משה ו18 ר1 מ9 מקמיה משה מ5 קמיה משה מ קר

דף רכא ע"ב

 1 אלה פקודי המשכן] לית' א2 א17 ו18 / מאן] מאי נ41 / אלא] לית' א2 א17 / כתיב הכא] כתיב כאן מ5 / משכן] משכן משכן א2 מס24 ר1 מ9  2 ומאן עדות] מאן עדות א2 א17 ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר י* / כד"א] כדאמר מ5  3 לישראל...לישראל] לישראל ו18 לישראל שמא דא עדות לישראל איהו ר1 מ5 מ9 קר / כגוונא דא] בעינא דא מס24  4 עדות שם יה ביהוסף] ביהוסף שם יה א2 א17 ו18 מס24 שם יהו ר1 מ5 מ9 שם יה נ41 קר  5 סהדין] סהדי א2 א17 ו18 מס24 ר1 מ9 נ41 קר סהדדי מ5 / דהאי עדות] דאיהו עדות נ41 מ קר  5-6 סהדין....אקרי] לית' י*  6 ועל דא] וכל דא מ5 מ9 / על רזא דשמא] על שמא דרזא א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 נ41 קר / והיינו דכתיב] היינו דכתי' ו18 והה"ד נ41  7 איהו סתימו] איהי/ו סתימי א2 / פקד] פוקד מס24 ר1 מ5 מ9 / על פי משה] לית' א2 א17  8 אי האי משכנא פקד] אי משכנא פוקד א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 אי משכנא פקד נ41 קר / או] אי מס24 / אלא פקד] אלא פוקד א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9  9 דאסתליקו] דאסתלקו א17 דאבהן ו18 מס24 נ41 דאיסתליקו י* / אבהן] אסתלקו ו18 מס24 נ41 / ואשתארו] וישתארו ר1  10-11 באינון עאקן...דעדות קיומא] ובאינון עקתין א2 ובאינון עקתין אתנשי מנייהו {ידעתא דרזא ד{ש}מא קדישא עילאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומ' דארע'} א17 ובאנון עאקין אתנשי מיניהו ידיעא דרזא דשמא קדישא עילאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא ו18 ובאינון עאקין אתנשי מיניהו ידיעתא דרזא דשמא קדישא עילאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא מס24 ובאינון עקין אתנשי מינייהו ידיען דרזא דשמא קדישא עילאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומ' ר1 באינון עאקן אתנשי מנייהו ידיען דרזא דשמא קדישא עלאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא מ5 ובאינון עאקין איתנשי מינייהו ידיען דרזא דמהימנותא דשמא קדישא עילאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא מ9 ובאנון עקין אתנשי מנייהו ידיעא דחזא דשמא קדישא עלאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא נ41 באינון עאקן אתנשי מנייהו ידיעא דרזא דשמא קדישא עלאה דא דאיהו שמא דעדות דקיומא קר י*  11 דשמיא וארעא] דארעא ושמיא מס24 / דאלין] באלין א2 א17 ואלין מס24 דאנון נ41 / תרין] תרי נ41 / עילאי ותתאי] עילאין ותתאין א2 א17 עילא ותתא מס24 ר1 מ5 מ9 נ41 קר / סטרין] סטרי מס24  12 דעלמא] דעלמין א2 א17 ו18 מס24 / אתפקד] ואתפקד מ9 / ואדכר] ואתברר מס24 ואידכר ר1 מ9 / דכד הוה] וכד הוה מ5 / בסנה] משה בסנה א2 א17 בסנא מ5 בסיני נ41  13 שאיל] שאל א2 א17 / דכתיב] לית' א2 א17 / ואמרו לי] לית' נ41 / מה אומר אליהם] לית' א2 א17 ו18  14 שמא דא על פי משה] על פי משה שמא דא א2 א17 ו18 מס24 ר1 מ5 מ9 / אלא] לית' א2 / דא] לית' מס24 י*  15 הוא דא רזא דשמא] הוא רזא דא דשמא א2 הוא רזא דא דשמא דא א17 הוא ודאי רזא דשמא ו18 הוא רזא דשמא מס24 הוא דא רזא דשמא דא ר1 מ9 נ41  16 ובג"ד] ובגין כך א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 נ41 קר דא ו18 / ודאי ד"א עבדת הלוים] לית' ו18 ודאי דא עבדת הלוויים נ41 / נטלין] נטלי א2 א17 ו18 ר1 מ9  17 על כתפייהו] על כתפיה ו18  17-18 לאתר דכתיב....ישאו] לאתר דכתי' בכתף ישאו א2 א17 לאתר דכתי' ולבני קהת לא נתן וכו' ו18

1 מתחיל בטקסט המצוי בזוהר מרגליות דף רל ע"ב.

2 בדרך אמת כתוב: 'בהבראם באברהם כתיב וההוא'.

3 בדרך אמת כתוב: 'כרסייא לתתא שופט'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]