THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 146b - 151b

ספר הזהר - פרשת ויצא

כה"י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, ל32, מ7, נ23, פ1, פ2, פ4, פר6, ק9, ר1

דפוסים: מ - מנטובה , קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה) / כ - ס' כתם פז לר' שמעון לביא

ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

Prepared and edited by Barry R. Mark

דף קמו ע"ב

22 ויצא...חרנה] ויצא יעקב מבאר שבע נ23 לית׳ פ4 ר1  23 ואמר] לית' א16 נ23 פ4 ר1 י*

דף קמז ע״א

1 זורח] לית׳ א16 י* זורח הוא שם נ23 ר1 קר / ות״ח] ת״ח א16 נ23 פ4 ר1 י* / שמשא] לית׳ נ23  2 דנהיר לכל] דכלא  16 דנהיר כל נ23  4 (ובגין) ונגיד ונפיק] ונגיד ונפיק א16 נ23 י* בגין מפיק פ4 ובגין דנגיד ונפיק מ ובגין דנפיק קר  8 נפיק] נפיק ממזרח ואזיל למערב נפיק א16 נ23 פ4 י*  9 חרנה] חרנה אתר דדינא ורוגזא תמן ר1 ג [אתר: דא אתרא ג] / נפיק] נפק א16 מ קר  20-11 (ס״א נפיק...בישא)] לית' א16 נ23 פ4 ר1 מ קרי*  20 ארעא...שמשא] וכד אזיל נ23 א״ר חייא כד אזיל שמשא י* קמז ע״א(22)-קמז ע״ב (3) ונטיל...כך] ת״ח נ23 י*  25-22 (ס״א ותנינן...תפלין] לית' א16 פ4 ר1 מ קר  26 דאמא עילאה] דאימא ר1 קר / גדול] לית׳ א16 פ4 ר1 מ קר  27 ולבתר] ולבטל ר1 / דנטיל] נטיל מ / נטיל] לית׳ א16 מ קר / ואשתכח...כלא] ואשתכח דנטיל כולא ואשתכח דקב״ה נטיל כולא א16 מ7 ר1 קר ואשתכח דנטיל כולא פ4  28 דקב״ה] קב״ה א16 פ4 ר1

דף קמז ע״ב

1 כלא האי] כל קר  8-3 באר שבע...שמטה] באר שבע דא יובלא באר שבע אפי׳ שמטה. יובלא קב״ה ושמשא לאנהיר אלא מיובלא ובגין כך ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה דא מערב א16 באר שבע דא יובלא באר שבע אפי' שמטה דהא דא כגוונא דדא ושמשא לא נהיר אלא מיובלא מבאר שבע בגין כך ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה דא מערב דאיהו שמטה נ23 י* באר שבע דא יובלא באר שבע דאיהי שמטה. כלא לקב"ה ושמטה לא נהיר אלא מיובלא ובגין כך ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה דא מערב פ4 באר שבע אקרי. ת״ח באר שבע האי יובלא באר שבע אפי׳ שמטה וכלא קב״ה דהא דא כגוונא דא ושמשא לא נהיר אלא מתוך יובלא מבאר שבע ועל דא ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה דא מערב ר1 באר שבע דא יובלא באר שבע דאיהי שמטה כלא לקב״ה ושמשא לא נהיר אלא מיובלא ובגין כך ויצא יעקב מבאר שבע דא מערב מ קר [ושמשא: ושמטה קר (ס״א)] באר שבע דא יובלא באר שבע דא היא שמטה כלא לקב״ה שמשא לא נהיר אלא מיובל׳ ובג״כ ויצא יעקב מבאר שבע וילך חמה דא מערב דאיהי שמטה ג  8 ר״ש] ור׳ שמעון / א16 י*  12-8 ר״ש...כתיב] לית׳ נ23  12 ברשו] רשו פ4  13 במקום] במקום ההוא י* / חייא] יהודה י*  14-13 רבי חייא אמר] לית׳ נ23  15 ואל] על קר / שואף...וילן] וילן א16 שואף וילן נ23 ר1 י* יבא בשלום וילן פ4 קר שואף זורח הוא שם. וילן מ  17 קאתיא] לית׳ נ23  19 אבני יקרא] אבני יקירי׳ זכאן קר (ס״א) / טבאן דאינון] לית׳ נ23 זכאן דאינון פ4  22 אקרון אבנין] אבנין א16 נ23 פ4 מ קר אבנין אקרון ג אקרון י* /  23 (ס״א המקום) [נ23 ר1 ג]] לית׳ א16 פ4 מ קר י*  24 דקאמר] דאמרן א16 דקאמרן נ23 ר1 קר דקאמר׳ ג  27 (ס״א רישי) [נ23 ר1 י*]] לית׳ א16 פ4 מ קר ג

דף קמח ע״א

5-3 (ס״א וישכב...כ״ב)] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 מ קר י*  5 ערסא] ערסיה פ4 קר (ס״א)  8-6 כתיב...כתיב] כתיב א16 נ23 פ4 ר1 מ קר ג י*  9 קמי] קומוי א2 מ7 ר1 קמיה פ4  10 דאפיקותא] דאפיקתא מ7 ר1 דאפיק זיתא י* / בנין] בנוהו ר1 בנוי י*  12 איהו] הוי י*  13 דכל] מכל ו6  14 קיימא] קיומא א2 / בשלימו] באשלמותא י*  16 דייחדו...דלעילא] דיחידו דלעילא פ4 דייחודו דלעילא (ס״א דיחידו לעילא) קר 16־21 ת״ח...כחדא] לית' א2 נ23  18 לאתיחדא] לאייתי חד פ4  19 אתחבר [פ4 מ]] אתא סבא א16 ו6 מ7 ר1 ג אבא סבא י* / ונטיל] נטיל ג י* / ביתיה] לביתיה א16 ו6 / ויתיב ביה] ויהביה א16 ו6 ר1 ויתיב קר  21 אשתתף] נשתתף א16  22 ואמר] וקאמ' א2  24 למנוחתך] לית' א16 / יקום] ייקום א2 / לבי נייחא] לנייחא לבי נייחא י* 24־25 קומה...דמשכניה] כמא ידימא (?) יקום מלכא וינוח לבית ערסיה ו6 / לבי...דמשכניה [פ4 מ קר (ס״א)]] לנייחא לביה נייחא למשכביה א2 לנייחא לבי נייחא דמשכביה א16 מ7 ר1 לנייחא דביה משכביה נ23 לבי' נייחא . דמשכביה קר 25 אינון הוו דאמרו] הוו דקאמרי נ23 אינון דקאמ׳ פ4 אינון דאמרו ר1  26 אמר] קאמ׳ א2 27ודוד [י*] דוד א2 א16 ו 6נ 23פ4 ר1 מ קר  29 ליה] לה ו6 קר / לקביל] עם א2 לקבלי א16 ו6 י*  30 כמה דמזמין] כמאן דמזמין א2 א16 נ23 ג כמאן דזמין פ4 ר1 כמא שאזמין קר / (ליה) [מ]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 ר1 קר ג י*  34 דמאן] מאן א2 א16 ר1 י* / דמזמן] דאזמן קר דמזמין א2 א16 ו6 ר1 י*

דף קמח ע״ב

1 דחדאן] דהויין א2 דדחן י* / קמיה] קדמה א2 קדמוי ר1  3 רופינוס] רופיאנוס א2 / ופרדשכי] וברדשכי א16 ו6 / לאו] לית' פ4 ר1 / (בגין) [א16 נ23 פ4 ר1 מ ג]] בדין א2 בגרמיה בגין ו6 לית׳ י*  5 דמלכא] למלכא א16 מלכא ו6 נ23 פ4 ר1  6-5 בגין רופינוס] ברופינוס ו6  6 ומאן...דכתיב] שנא׳ א2 ומאן ננינהו ו6  8-7 וחסידיך...ירננו [ר1 מ לוייך: ולוייך מ]] ולוייך א2 א16 ו6 פ4 קרי*  8 ליואי אינון] לית' רנה ושירה בר מינייהו אינון ר1 9 דזמין] זמין פ4 / ליה] ליה למלכא י* / כהני] כהני וליואי ר1  10 דליהוו אינון] דיהוון אינון א2 כולהו א16 דלהוו פ4 דיהוון ר1  10-11 דוד...עלך (אלין) (נ״א אמר...הכי) אמר...מארי (לאו הכי אלא)] דוד לא בעינא לאטרחא {עלך} אילין{ועל} א״ל מארי א  2 לאו הכי א״ל א16 ו6 פ4 קר י* דוד לא בעינא לאטרחא אלין. אמ' דוד מארי נ23 ר1 דוד לא בעינא לאטרח׳ אלין אמר דוד מארי לאו הכי אלא מ  13 דזמיננא] דזמינא א16 ר1 מ קר  15 בהאי] כהאי ו6 ר1  16 ועובדיה] ויעבוד א16 ושאר עובדוי נ23 ועובדוי ר1 קר  17 כרעותיה] ברעותיה א2 א16 ו6 נ23 קר / יעביד] עביד מ  18-17 רעותיה דאושפיזיה] רעותא דאושפיזא א16 רעותא דאושפיזאה ו6 רעותא דאושפיזיה נ23 מ קר י* רעותיה דאושפיזא ר1  19 כהני] כהני וחסידין א2 חסידי נ23 ר1 / כרעותיה] ברעותיה א2 ו6 פ4 / אל...משיחך] לית׳ א2 נ23 ר1  20 סדרנא] סדרנא ליה א2 / לאחורא] לאחרא א2 ו6 פ4 מ קר / אפילו...אשתמש] לא אשתמש קר אפילו במאנין דילה היא לא אשתמשת {פ4} קר  21 דיהיב] דיהב א2 א16 ו6 נ23 פ4 מ קר י* / נבזבזן [פ4 מ קר י*]] נבזבן א2 א16 ו6 נ23 קב״ה נבזבן ר1  22 להאי] בהאי נ23 האי י*  24 ודבק באשתו] ודבק באשתו וכו׳ ו6 ודבק באשתו והיו לבשר אחד נ23 וגו׳ ג לית׳ י* / וילך חרנה] לית׳ א16 ו6 ר1 י* / כד נפקו] דינפקון א16 דכד נפקו פ4 מ קר ג  26-24 ד״א...וגו׳ [{א2}]] לית׳ נ23  26 וגו׳] לית' א16 ו6 פ4 קר / אחרא זעירא [נ23]] אחרא א2 א16 מ קר י* בריה אחרא ו6 בתריה {חד זעירא} פ4 קר (ס"א) / וילן...וגו'] וילן שם כי בא השמש ו6 וילן שם נ23 וכו׳ פ4 י* / מאי...במקום] ויפגע במקום א16 ו6 מ לית׳ פ4 י*  27 למלכא] מלכא א2 א16 ו6 נ23 קר י* מתל׳ למלכא פ4 קר (ס״א) / דאזיל] אזיל י* / מטרוניתא] מטרוניתא דיליה א16 ו6 / לה] ליה ו6 נ23 / ולבסמא...במלין [מ ג י*]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר / תשתכח] אשתכחתא2 ישתכח פ4 קר / גביה] ביה קר 28ערסא [מג]] ערסי א2 א16 ו6 פ4 קר י* / וכסותותי] וכסתות א2 וכסתותי א16 נ23 מ ג וכסותין ו6 וכסותי פ4 ר1 קר וכסתיתי י* / באפלטייא] באפלייטא ר1 פ4 נ23 פר6 מ7 ל2 ק / למיבת בהו] לא יבית בהו' א2 א16 ו6 נ23 ר1 מ ג (בהוא) י* לית׳ פ4 קר / ואי איהי ו6 נ23 ר1 י* 29 ערסיה באבנין [מ ג]] ערסא א2 א16 נ23 ר1 ערסה ו6 ערסיה פ4 קר ערסא מאבנין י* / ובקיסטרא [מ]] בקסטירא א2 א16  61 נ23 פ4 ר1 קר ג י* / ישבוק...למיהב] יבית בהו וישבוק ערסא דידיה כדי למיהב א2 ישבוק דידיה ויבית בדידה למיהב ו6 ישבוק דידיה וכו׳ ג ישבוק דיליה ויבית בדילה בגין למיהב י* / לה] ליה פ4  30 ובגין...אניסו [מ י*]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר  31 (וילן...ביומא) [מ י*]] לית' א2 א16 ו6 פ4 קר ג / ויקח...במקום] לית׳ ג  32-31 וישם...ההוא] לית׳ ו6 וישם מראשותיו י*  32 אבני] דאבני ו6 / ביתא] ביתיה א  2 / רחמים] לית׳ פ4 / למיבת] למיתב ו6 פ4  33-32 (ס״א דכתיב...ההוא) [י* לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 מ קר / יצחק...וחדי] יצחק וחייך מ י*  34 את תזיל לאורחך [נ23 מ ג] את זיל אורחך א2 פ4 קר י* זיל אנת אורחך א16 ו6 ר1 / ואנן] ואנא ו6 פ4 קר / למתא] למיתב ו6 במתא נ23 ר1 / להלולא] למעבד הלולא א  2 נ23 ר1 / לארחי [מ ג] ארחי א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר י*

דף קמט ע״א

1 וסדר] ואתא וסדר א2 נ23 ר1 / וכלא...אתמר] לית׳ א16 ו6 פ4 מ קר י* אמר מלין] אמר בנין ו6 ומילין י* / בגין] לית׳ א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר  3 יתחרב] אתחרב א16 פ4 י*  4 בהו] בנוי פ4 לבנוי קר / (אלא) [א61 ו6 נ23 פ  4 מ קר י*]] אלא א2 לית׳ ר1 / יומין...דאערענא] מלין אלין פ4  5 ובריה זעירא] ובההו׳ זעירא בריה עמיה א2 / בדביתהו [א16 ר1 מ קר (ס״א) י*] עד דביתיהו א2 בדוכתיהו ו6 קר בדוכתיהו {בדביתהו} פ4  6 בי] ביה מ קר / א״ל] א״ל חייך ר1 / זמיננא] זמינא א2 א16 ו6 פ4 ר1 מ קר / בגין] אלא בגין י* / דלא] בגין דלא א2 / בך] בך מאן אנת א2 / ולא] אלא ר1  7-6 ולא...לך] מאן אנת נ23  7 לך] בך א16 לך מאן את ר1  8 בארחך] לית׳ א16 ארחך ו6 פ4 ר1 לאורחך נ23 / ולא] ואמינא דלא א2 דלא ו6 / דחבורא[ חבורא א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר / דכל] כל א2 א16 נ23 פ  4 ר1 י*  9 נבזבזן] נבזבזין א16 ו6 נ23 ר1 10 תליסר [א16 נ23 פ4 ר1 מ קר (ס״א)] (נ״א תריסר) [א2 ו6 קר י*]] / עלאין באורייתא [מ קר(ס״א)]] דאוריתא א2 א16 באוריתא ו6 נ23 פ4 ר1 קר י*  11 וחד...לחלמא] ותרין בחלמא ואמר מה בין נבואה לחלמא א2 נ23 ר1 וחד בחלמא. וחד בין נבואה לחלמא א16 וחלמא דאמר מה בין נבואה לחלמא ו6 וחד בחלמא. ואמר מה בין נבואה לחלמא פ4 מ ג וחד מה בין נבואה לחלמא ג ("מצאתי נסחא״) ותרי (נ״א חד) בחלמא ואמר מה בין נבואה לחלמא י* / נבואה בעלמא] אמ' לי נבואה בעלמא א16  12 כשיתא]בשיתא א2 א16 נ23 פ4 ר  1 קר / וחלמא] חלמא נחתא א2 חלמא א16 ו6 י*  13 מתפרשא לכמה] מתערבא בכמה נ23 / דרגיה] דרגא א2 נ23  14 בר...דרגיה] דרגיה דבר נש הכי ר1  15 באתריה] באבגיה באתריה י*

15 הא...כתיב [מ ג]] כתיב א2 נ23 ר1 ת״ח א16 ו6 ת״ח כתיב פ4 י* חזי מה כתיב קר  18-16 וראשו...בו] וראשו מגיע השמימה א2 נ23 (השמים) ר  1 וגו' א16 פ4 לית׳ ו6 קר י* 20-19 בארץ..יי'] לית' נ23 21 נבואה] דבר יי׳ דבר נבואה א2 / לשעתא] לפום שעתא פ4 / היתה [א2 א16 נ23 פ4 ר1 מ קר] (ס״א הוות) [ו6 י*]]  23 מה] כל מה ר1  24 להאי] להוי ו6  27 (ליה) [פ4 מ קר] לית' א2 א16 ו6 נ23 ר1 ג י* / (ליה) [פ4 מ קר]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 ר1 ג י*  30 ותתא] ותתא כמא דאיתתקף לעילא ה"נ איתתקף לתתא א2 נ23 ר1 י* [ה״נ : חסר נ23] 31 בארץ כשדים] מאי נהר כבר ו6 32 ביה] בה א2 / ועכ״ד על נהר כבר] לית׳ פ4 מ קר 33 אלא] לית׳ א2

דף קמט ע"ב

2 וגו'] לית׳ ו6 י*  3 דשרייא] דא שרייא קר 4ביה] ליה א2  5 ויחלום] ויחלום והנה סולם מוצב ארצה י*  6 קדישא] לית׳ א2 / דאבהן] מאבהן ר1  8 לא...בחלמא] דלא חמא אלא חלמא א2 א16 ו6 פ4 ר1 מ קר ג י* [דלא: לא א2 ג י* / חמא: חמא ליה מ] לית׳ נ23  10 והא] לית׳ נ23  11 וארא בחלום] אשא עיני וארא בחלום א2 נ23 י* (ואשא) וארא בחלום וכתי׳ וארא בחלומי קר  12-11 תמן אתר] וכתיב ויאמר לו מלאך האלהים בחלום יעקב עד כאן אתכס הוה נ23 עד כאן אתר ר1  13 חלום] בחלום ו6  17-13 דאתא...לישראל] דאתא בארעא קדישא עם י״ב שבטים ואשתלים בהון עקרת הבית אם הבנים שמחה כתי' וירא אלהים עוד אל יעקב. בבואו מפדן ארם ויברך אותו וכתי' ויאמר אלהים לישראל א2 נ23 [י״ב: חסר נ32] דא וירא אלהים לישראל ו6 דא ויאמר אלהים ליעקב פ4 דא כתי׳ ויאמר אלהים לישראל ר1 דא ויאמר אלהים לישראל קר דאתא לארעא קדישא עם שבטים ואשתלימת בהון עקרת הבית ואם הבנים שמחה כתיב וירא אלהים לישראל י*  14 ואשתלים] ואשתלימת י* / להון] בהון א2 נ23  16 אלהים] אלהים עוד א2  18 דהא] דהוה פ4 קר / מדרגא] דרגא ו6  19 אחרא עילאה [ו6 מ]] עילאה אחרא א2 א16 נ23 פ4 קר עילאה י* / חלמא] דהא חלמא א2 נ23 / דאיהו] כדרגא דאיהו ר1  20 מנבואה] דנבואה י* / דההוא דרגא] דדרגא א16 ו6 ר1 דההוא קר לית׳ י* / דההיא חיה [ר1 מ ג י*]] לית׳ א2 נ23 ההיא א16 ו6 דההוא חיה פ4 חיה קר  22 דמראה מלוי] דמלוי דמראה פ4 דמראה מילין י* / סתימין] מילין סתימין י*  23 דיפריש [א16 נ23]] דאתפריש א2 דפריש פ4 מ קר / סתים] לית׳ א2 א16 נ23 פ4 ר1 י* / וירא] לית׳ פ4 ר1  24 דאתחזי] ואתחזון ג דאתחזיין י* / בגויה] בגווה י* 24־25 בגין...כך] וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי נ23  25 דיוקניה] דיוקני א2 א16 נ23 פ4 ג י* / דאתחמי] דאחמי א2 א16 פ4 קר י*  26 בגויה] בגווה י*  27 מוצב ארצה (וראשו)] מוצב ארצה א2 א16 ר1 י* מוצב ו6 לית׳ נ 23פ4 מוצב ארצה וראשו מ קר 27־28 תליין...דעלמא [מ י*]] שרי' א2 תליאן א16 ו6 נ23 פ4 קר ג תליין ד״א סולם כמה דאת אמר סר צלם מעליהם דכל שאר חיילין ביה תליין מ7 ר1  28 השמימה] השמים ו6 נ23 / בהדיה] בהדה א2  29 דא] הא ההוא א2 ההוא נ23 לית׳ ר1  30 ומנה] ומיניה א2 נ23 קר י* ומטה פ4 קר (ס״א) / השמימה] השמים נ23  31 דגופא] דגופיה קר / איהו] לית' /א16 ו6 קר  32 וגופא] דגופא א2 / מגיע השמימה] ליתי נ23 / עולים...בו [נ23 מ י*]] לית׳ א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר  33 עמין] עלמין א16 / דאינון] לית׳ נ23 / סלקין ונחתין] נחתין וסלקין פ4 וסלקין...מתכשרן [מ קר ממנן: חסר קר]] וסלקין נינהו וכד ישראל מכשרן א2 ר1 י* [נינהו: אינהו ר1 אינון י*] ועאלין וכד ישראל מתקנין ו6 וסלקין אינון וכד ישראל מתשראן נ23 וסלקין אינון וכד ישראל מתבשרן פ4 ...כד ישראל מתכשרן ג / אסתלק] סליק ו6 / ממני] לית' ו6 נ23 פ4 ר1 קר 34־35 וכלהו...ואתעבר] לעילא לעילא וכולהו נחתין לתתא ואתעביד א2 34־36 וסלקין...קיימא] דלהון. הא בהאי סלם קיימא א16 נחתא] נחתין ו6 נ23 ר1 מ קר ג י* / ואתעבר] ויתעבר ו6 ואעבר פ4 / כלא] הא כלא א2 הא א16 כולהו ו6 / סלם] לית׳ פ4 קר 35־36 שולטנותא...קיימא] שולטנותא דילהון כלא בהאי סולם קיימא א2 פ4 ר1 מ [כלא : כלא ר1] שולטנהון כולהו בהאי סלם קיימי ו6 קיומא נ23 שולטנותא דילהון כלא בהאי סלם קיימא י*  36 הכא] לית׳ א2  37 ד״א] דאמ׳ נ23 ר1 / במאן] בו במאן נ23 פ4  39 ממנן] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / בההוא] בהדיה א16 נ23 ר1 י*  40 ממנן] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / נראה יי׳ [קר]] וירא אלהים א2 א16 ו6 נ23 פ4 מ י*  41 ויאמר אלהים] ואמ' אליו א2 ויאמר לו א16 ו6 ויאמר אליו פ4 מי*/ ויאמר...לך] לית׳ קר / בחלום] חלום א2

דף קנ ע״א

1 אית ליה לחלום] אית לחלום א16 ו6 נ23 קר לחלום ר1 / דרגא בדרגא] לית׳ פ4 קר  2-1 דרגא עילאה...תתאה] עילאה בתתאה ו6  2 כתיב] מה כתי׳ א16  3 סיהרא] מהכא א16 ו6 הכא י* / באשלמותא] באשלמותיה פ4  4 בי] וכד א2 נ23 / יתבני [מ ג]] איתבני א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / וכדין] לית׳ א  2 נ23  5 לחלמא] לחלמא כדבקדמיתא א  2 בחלמא ו6 / כקדמיתא] לית׳ א2  6 ליה] לית׳ א2 א16 נ23 ר1 קר  7 כל] בכל ר1 / הוה] לית' ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / דחלמא הוה] ודחלמא א2 א16 ו6 נ23 פ4 קר ג י* לית׳ ר1  8 והא...יומוי] לית׳ א16 ו6 פ4 ר1 קר / חשך] חשוך הוא א2 חשוך א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* חשיך מ ג  9 ודא] ודאי א2 לית׳ נ23 / נטיר] אתנטיר א2 א16 ו6 נ23 ר1 קר אנטיר פ4  10 דעבד קב״ה] דאתני קב״ה א2 נ23 שהתנא קב״ה א16 דקב״ה ו 6פ 4קר דשוי קב״ה ר  1 / עם דוד] בדוד א2 א16 ו6 פ4 קר  11 וגו׳] לית׳ א2 ו6 י* / ישבו לכסא לך] לית׳ פ4 י*  13 חלמא] לחלמא א2  14 ליה...כדאמרן] לית׳ א16 ו6 פ4 מ קר  15 וגו׳] לית׳ א2 ו6 נ23 פ4 ויאמר א16 ר1 י* / יעקב] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר י*  16-15 נצב...חמא] נצב עליו כד״א נציב מלח תלא א2 א16 ו6 נ23 ר1 [תלא: חסר נ23] נצב עליו נציב מלח הלא פ4 נצב עליו וכתיב מלח מ נציב מלח. חמא (ס״א הלא) קר נצב עליו כד״א נציב מלח [ניצב מלך] [תלא] [חמא] י*  17-16 דכל...קשרא] לית׳ נ23  17 לאתקשרא] ולאתקשרא א2 לאקשרא פ4 לקשרא ר1 / כלא] לית׳ ג / קשרא] קשורא א2 ר1 י*  18 הה״ד] דכתיב א2 כדכתיב א16 כתיב ג (י״ס דגרסי) / אביך...האר.] לית׳ קר  19-18 הארץ וגו׳ [מ]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  19 בימינא] ימינא א2 דימינא ר1 / (ויאמר) [מ י*]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 / עליה] לית׳ ו6 פ4  21-19 ד״א...יצחק] לית׳ קר  20 ימינא ושמאלא] מימינא ומשמאלא ו6 / כנסת] וכנסת א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  21 יצחק] יצחק הארץ נ23 פ4 ר1 יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה ר1 משמע] לית׳ א2 / ואלהי...(הארץ)] ליתי א2 א16 ו6 נ23 פ4 י* ואלהי יצחק ר1 קר ואלהי יצחק הארץ מ  25 אלהי...וכיון] אלהי אברהם וכיון א16 כיון ו6 אלהי יצחק כיון י* / אברהם] אלהי אברהם ו6 ר1  26 דקשיר] דאתקשר י* / קשיר] קשרא י*  28 יצחק [מ]] דיצחק א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / לאחזאה [מ י*]] לאשתכחא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר / ועד דיעקב] ועל דיעקב א16 ר1 י* ועל דא יעקב ו6 ועד פ4 / לא] עד לא א2 ו6  29 אתנסיב] אינסיב א2 / באתגליא יתיר] בגליא ו6  32 לעילא ותתא ננ23]] לעילא ותתא א2 לית׳ א16 ו6 פ4 ר1 קר י*  33 שעתא] זימנא נ23 / דישתלים] דאשתלים א16 ר1 קר י*  34 תלך] תלך וגו׳ ו6  36 עד] לא עד א2 מ7 נ23 ר1  38 וכי] מאי ואנכי לא ידעתי וכי א2 נ23 ר1 / תווהא] תוהנא פ4 / הוא] הוה ו6 / מאי [נ23 קר]] לית׳ א2 א16 ו6 פ4 ר1 מ י*  39 אמר] לית׳ נ23 / וכי] לית׳ א2 / אסתכלנא] אשתדלנא א2 נ23 אשתדלתי מ7 ר1  40 גדפי [מ]] גדפוי א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  41-40 כתיב ותאמר] לית׳ א2  41 רבקה נהורא] לית׳ קר רבקה י* / דשכינתא] שכינתא קר י*

דף קנ ע״ב

1 דהויא...במשכנהא [מ קר]] במשכנתא א2 במשכנא א16 ו6 נ23 פ4 ר1 במשכנהא י*  2 דא] לית׳ א2 נ23 ר1 האי א16 ו6 / אחרא] לית׳ קר / דאיהו הוי״ה] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר י*  3 אמר] בגיני כך כתי' למה זה אנכי ובגין כך אמר ר1 / וכי [מ קר]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* / בגין] ואנכי לא ידעתי בגין י* / ולא] שלא היה נשוי אשה ולא א2  4 גדפי] גדפוי א2 נ23 פ4 ר1 מ קר י* / דא] לית' א2 א16 נ23 פ4 ר1 קר  5 איהו] לית׳ ו6 / מה...הזה] תפרש ו6 וגו׳ י* / דקאמר] דקא אמרן י*  6 על [מ ג]] על דא א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר י* / תרי סטרי] תריסר א16  7 הוא] הוה א16 הוא בתר כן ו6  8 קיימא [פ4 מ ג]] קיומא א2 א16 ו6 נ23 ר1 י*  10 דגופא] לית׳ י* / ודאי] ודא ו6 / תרעא...לתתא] וזה א2 לארקא ביה ברכן לתתא פ4 תרעא לארקא ברכאן לתתא קר תרעא הוא לארקא ברכאן לתתא י* / אחיד] וזה אחיד ר1  11 לתתא דכתיב [י*]) אחיד לתתא דכתיב א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* לתתא קר  12 המקום הזה] לית׳ ו6 המקום הזה וגו׳ קר / לא] לית׳ א16  13 משגחן...דביה] משגיחין ביקרא דיליה א2 ר1 י* משגיחין ביקרא ביה א16 פ4 משגיחין ביקרא ו6 משגיחין ביה יקרא כדקא חזי ליה נ23 משגחן ביקרא ביה קר ג  14 ואמינא [ר1 מ]] אמ׳ א2 אמינא א16 ו6 נ23 פ4 קר י*  15 אזלינא] ואזילנא א2 נ23 אזילנא א16 ו6 פ4 ר1 מ קר / עד תלת] עד מאתיה תלת א2 תלת א16 ו6 ר1 קר  16 למתא] למאתיה א16 ו6 נ23 י* למתייהו פ4 / ספיקו] פסיקו נ23 / דשדך] דשדר א16 ו6 / ואמרי ליה] א״ל א2 אמ׳ א16 ו6 נ23 פ4 ר1 ואמר מ / מליך] מלך ו6 מיליך נ23 קר מילך ר1  17 לבטלה [פ4 מ קר ג י*]] לבטלא א2 א16 ו6 נ23 ר1 / הא] הוא א2 א16 ו6 היינו נ23 / דמלין] דהא מילין נ23 / ברזא] רזא א16  18 נינהו [מ קר]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* / סדרנא] אשתעינא א2 / א״ל] אמ׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4  19 אלין] לית׳ א2 ו6 נ23 י* / דינוקא...וכלא [א2 נ23{פ4}ר 1מ קר (ס״א) י* אלא: אלין א2 קר (ס׳׳א) / דרזין: חסר א2 נ23 ר1 / וכלא: וכלהו נ23 ר1{פ4} ר1 מ קר (ס׳׳א)]] לית׳ א16 ו6 קר דינוקא נינהו אלין מלין עילאין נינהו וכולהו ברזא דחכמתא רשימין מ7 ל32 א2 נ23  21 אם...וגו'] לית׳ ו6 אם יהיה אלהים עמדי נ23 י*  23-21 וגו׳....וגו׳] לית׳ א2 וגו׳ קר  22 אבטח] אבטח קא אבטח ר1 / דאמר] ואמר י*  23 וגו׳] לית׳ א16 נ23 י* ושמרתי ו6  24-23 ומינייהו...הוא] ומינייהו כדיבין א16 לית׳ ו6  24 הא...הוא] האי חלמא ידענא דהאי חלמא הוא דקשוט ר1  25 וגו׳] עמדי א16 נ23 פ4 י* עמדי ושמרתי ו6 / דחלמנא] דחלמנא ידענא דחלמי קשוט ו6 / אהא] דהד א16 אהך ו6 26 דנחלא דכלא] דכלא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר ג דנחלא י*  27 נטיל] נטיל נטיל מ7 ר1 א2 / דימטי] דמטי א16 ו6 נ23 ר1 י*  28 ואמשיך] ואתמשיך נ23 / לי] לי לאלהים א2 מ לי לאלהים והיה יי׳ לי פ4 / כלא] כללא קר (ס״א)  29 יהא נטיר] יהא נטיר לי א2 ר1 קר י* יהי לי נטיר א16 ו6 נטיר נ23  30 ליה] עליה א2 לית׳ נ23 ר1 / דילי] דיליה פ4 קר / ואתחבר] ואתקשר קר (ס״א)  31 יתיב] לית׳ מ ג / דילי] דיליה פ4 קר / ואהא יתיב] ואנא יתיב א16 ואנא איתיב ו6 / דשלום] בשלום פ4  32 ושבתי...דייקא] לית' א2 נ23 ר1  33 תמן] לית׳ א2 / לאלהים] לית' א2 נ23 ר1 / באתר] לאתר א2  34 אסלק] אסתלק א16 / כדקא] אסלק כדקא א2 / פולחניה] ליה פ4  35 ואמר [ר1 מ קר]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 י* 36 דלאו...סופיה] דלאו רישיה סופיה ולא סופיה רישיה א2 נ23 פ4 י*  37 אנא] מנא קר  38 מני] מהאי חובא דילי ר1 / הואיל] ליתי נ23

דף קנא ע״א

1 דחייבין [מ ג י*]] דחובין א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר / עד ההוא אתר] לאתר א16 / דספרי [מ]] דההוא ספר א2 א16 ו6 נ23 ר1 דאקרי ספר דההוא ספר פ4 דאק׳ ספר קר דההוא ספרי י*  2 אתפתחו [מ י*]] אתפתח א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר / כד״א] לית׳ קר  3-2 וההוא...דא] וההוא ספר מעילא לרישא דדוד איהו בגיני כך א  2 ג (וי״ס דגרסי) וההוא ספר עלה קיימא בגיני כך דברי עונות גברו מני ועל דא א16 וההוא ספר עליה קיימא בגיני כך עונות גברו מני ועל דא ו6 וההוא ספר לעילא מרישיה דדוד איהו ובגין כך דברי עונות גברו מני ועל דא נ23 ר1 י* וההוא ספר דינא עלה קיימא בגין כך דברי עונות גברו מני ועל דא פ4 מ קר ג (וההיא) 3 פשעינו] פשעינן א16 / יעקב כגוונא דא [מ ג]] יעקב א2 א16 ו6 נ23 ר1 י* כגוונא דא ביעקב פ4 קר (ס״א)  4 בגין כך] לית׳ קר / בקב"ה] ביה בקב״ה א2 א16 נ23 ר1 קר / לא אלא] אלא א16 ו6 פ4 קר לית' ר1 / דלא הימין ביה] הימין בקב״ה ולא הימין א2 דלא הימין א16 ו6 הימין ביה ר1 / דילמא] דלא א2 ו6 קר (ס״א)  5 ליה] מיניה ברכאן א2 מיניה נ23 / ויסתלק] ואסתלק י* / מניה] דיליה נ23 / בגרמיה] ביה בגרמיה א16 ו6 נ23 ר1 קר ביה י*  6 לקבלי] לקבליה א2 פ4 / לדינא] לבי דינא א2 נ23 ר1 / בגין...קמיה] בגין דאפלח קמיה א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר ג י* [דאפלח: דאנא אפלח נ23 / קמיה: קמי א2 ליה ר1]  7 אמר יעקב] כדין אמר יעקב ו6  8 ביה] בה א16 ו6  9 אבל [מ]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 קר / אתכלילנא] אכלילנא א2 א16  10 לאכללא] לאתכללא פ4 קר / כחד] בחד א2 א16 י* חד ר1 קר / יהיה בית אלהים] לית׳ ו6 ר1  11 מימינא] בימינא נ23 / (דא) דאתן] אתן א2 א16 ו6 נ23 ג י* דאתא פ4 ר1 קר (ס״א) דא מ קר / מעשרא מכלא] מכללא מעשרה ר1 מעשרא כולא קר מעשרה דכלא קר (ס״א)  12 ואי תימא] ואתמר ו6 קר י* (ס״א) / דא...(על)] עילאה דא א2 א16 ו6 ר1 דא נ23 דא עילאה פ4 מ קר ג עילאה י*  13 מותביה] מותבא א2 א16 פ4 ר1 י* מותבא ו6 / למשרי] למשחי קר / (נ״א האי דכתיב) והא כתיב] הכתי׳ א2 והא כתי' א16 ו6 פ4 ר1 מ י* והאי דכתיב נ23 קר  14-13 אשר...דאמר] אשר שמתי מצבה כיון דאמ' א2 ג (נ״א) אשר שמתי מצבה בגין דאמ' א16 פ4 ר1 מ קר ג לית׳ ו6 בגין דאמר נ23 י*  14 לה] ליה פ4 קר / עלאה] לית׳ נ23  15-14 דתלא כל] דתלת כל פ4 מ דכלא ר1  15 דזה בה] דזהבא פ4 / לקיימא (לתתא)] לקיומא א2 נ23 לקיומא לתתא א16 ו6 ר1 י* לקיימא לתתא פ4 מ קר  16 מצבה כתיב.] מצבה. כתי׳ א16 / וכן] לית׳ ו6 נכון יהיה בית יי׳ וכן נ23  17 נלך] נלך נכון יהיה בית יי׳ א2 / מסטרא] מסטרא דיצחק ומסטרא א2  18-17 דיובלא...אלהים] דיובלא א2 מסטרא דיצחק ומסטרא דיובלא נ23 מסטרא דיצחק ומסטרא דיובלא דאיהו אלהים חיים ר1  18 אלהים] לית' א16 ו6 פ4 מ קר ג י* / אלעזר] יצחק א2 / (נפקין) מתערין מינה] מתערין מיניה א2 ר1 נפקי מיניה א16 ו6 פ4 מ קר י* מתערין מינה נ23  19-18 וכלהו...(ודינין)] לית׳ א2 נ23 וכולהורחמי ודינין א16 ו6 פ4 מ קר כולהו רחמי י*  19 חידו] חירו י* / מינה] מיניה נ23 י* / נפקין] נפקא א2 / חדוותא...דכלא] חדוותא דכלא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר ג חרותא דכולא י*  20 (דיובלא) [פ4 מ קר (ס״א) י* (נ״א)] דשמאלא [א2 א16 ו6 נ23 פ4 קר י*]] / אי לביש] לית׳ נ23  21 בסטרא] מסטרא נ23 / ביה דינא קשיא] לית׳ א2 נ23 ר1 / הרעה] הרעה ודאי נ23 / על...הארץ] לית׳ ו6 י* וכו׳ פ4  22 אית...רב] ]אית מלך ואית מלך א2 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר י* [ואית מלך: ואית מלך {רב} א2] 23 ודאי] ודא פ4 / עלמא...הוא] לית׳ נ23 עלמא עילאה מלך דבדיהו פ4 / מלך...רב] מלך איהו קרית רב קר / קרית מלך רב] קרית מלך רב א קרי א2 נ23 ר1 [קרית: חסר ר1] קרית רב פ4 קרית מלך קר  24 דחקל [מ י*] חקל א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר / אונו] אותבו קר / אדמוך] אי דמוך ר1 / אמר] א״ל א2 נ23 ר1י / מקסטיטורא [מ]] מקסטורא א2 מקסנוי טורא א16 מקסטרטורא ו6 מקסטוטיריה נ23 מסקטי טורא פ4 קר מקסטוטירא ר  1 מקסטיטורא ג מקסטורירא י* / נהיר] לית׳ א16  25 קרתין] קרבין א16  26 תקיפי עלמא] תקיפו דעלמא נ23  27 דירושלים [נ23מ]] ירושלים א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר י*  28-27 דהא...לעילא] דהא כל זמנא דאורית׳ אשתכח בה הא קיימא בגין דאוריתא היא אילנא דחיי דקיימא עלה כל זמנא דאוריתא לתתא איתער אוף הכי אילנא דחיי לא אעדי לעילא א2 דהא כל זמנא דאורית׳ אשתכח בה קיימ׳ בגין דאוריתא היא אילנא דחיי דקיימא עלה כל זמנא דאוריתא לתתא איתער אילנא דחיי לא אעדי לעילא א16 דהא כל זימנא דאוריתא לתתא היא דהא אילנא דחיי לא אעדי מינה לעילא ו6 דהא כל זמנא דאורית׳ אשתכח בה היא קיימה בגין דאוריתא איהי אילנא דחיי דקיימא עלה כל זימנא דאוריתא לתתא אתער אילנא דחיי ולא אעדי לעילא נ23 דהא כל זמנא דאוריתא אשתכח בה היא קיימא בגין דאוריתא היא אילנא דחיי דקיימא עלה כל זמנא דאוריתא לתתא אילנא דחיי לא אעדי לעילא פ4 דהא כל זמנא דאוריתא אשתכח בה היא קיימא בגין דאוריתא היא אילנא דחיי דקיימא עלה. כל זימנא דאוריתא לתתא אתער אילנא דחיי לא אעדי לעילא ר1 דהא כל זמנא דאורית׳ אשתכח בה היא קיומא בגין דאוריתא אלנא דחיי דקיימי עלה כל זמנא דאוריתא לתתא אילנא דחיי לא אעדי לעילא מ דהא כל זמנא דאוריתא אשתכח בה היא קיימא בגין דאוריתא איהי אילנא דחיי דקיימי עלה כל זמנ' דאוריתא לתתא אתמר אילנא דחיי לא אעדי לעילא קר דהא כל זמנא דאוריית׳ אשתכח בה היא קיימא...אילנ' דחיי לא אעדי לעולם ג דהא כל זמנא דאוריתא אשתכח בה איהי קיימא בגין דאוריתא איהי אילנא דחיי דקיימא עלה כל זימנא דאוריתא לתתא אתער אילנא דחיי לא אעדי לעילא י* 29 (מינה) [א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר ג (י״ס דגרסי)] מעלמא [מ ג]] מיניה י* / יחדון] יעסקון ר1  30 יכיל] ייכול א  2 א16 ו6 נ23 י* / בהו [מ]) בה א2 א16 ו6 פ4 ר1 קר / והידים...עשו [פ4 מ קר]] לית' א2 א16 ו6 נ23 ר1 י* / דהא הוא] הקול דא א2 הקול דא היא נ23 ר1 / יעקב] בהאי ר1 לית׳ י*  31 בעוד דההוא] בעוד דהאי א2 א16 נ23 קר בעוד דהא מ אם ההוא י* / אורייתא] אורייתא לתתא נ23 י* / ואתער [מ]] אתער א2 א16 ו6 נ23 פ4 קר י*

דף קנא ע״ב

1 ואזלו [מ י*]] ואזל א2 א16 ו6 נ23 פ4 ואזלי קר / דא] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / לחכימיא] לחבריי׳ קר / ייסא] יוסי נ23 פ4 / דא] לית׳ א2 א16 נ23 / דא] האי א16  2 שוא שקד שומר] לית' א16 ו6 ר1 י*  3-2 קרתא קדישא] קדישא קרתא ר1  3 קיימא] קיימת׳ קר / על גברין] גברין על פ4 גבין על קר / דעלמא] דכל עלמא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / דכתיב] לית' א2 נ23 פ4 ר1 קר  4 וגו׳] לית׳ א2 נ23 שוא שקד שומר ו6 ר1 י*  5 באר בשדה וגו'] באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה א2 באר בשדה א16 ו6 באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן נ23 לית' פ4 והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה י*  6 ואמר] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  8 לדוד] לדוד בברחו ו6  10-9 איהו...מדאחרא [מ קר י*]] איהו דהוה קאים עליה קינה יתיר מיבעי ליה דהא באיש לאיניש {מדיליה} יתיר ואוף אי איהו זעיר מדאחרא א2 מדה חדא א16 קם עליה קינה יתיר מבעי ליה דהא אבאיש עלוי מבר נש אחרא ו6 איהו דהוה קם עליה קינה יתיר מבעי ליה דהא באיש מדיליה זעיר מדאחרא נ23 ר1 איהו דקם עליה קינה יתיר מבעי ליה דהא אבאיש עליה דבר נש זעיר מדאחרא פ4  11 דוד [פ4 מ קר] חד א2 א16 ו6 נ23 ר1 ג י*  12 חובוי] חוביה א2 נ23 ר1  13 בהאי עלמא] לית' נ23 ר1 / למגביה] לאתפרע ו6  14 דחמא...בעלמא] חמא עילאי עלמא מיניה א2 נ23 חמא דעילאי מיניה בעלמא א16 פ4 י* חמא דעליאת מיניה ו6 חמא דעילא מיניה בעלמא ר1 חמא דעילאי מניה הוו בעלמ' מ ג / הוו...דקא] לית׳ ו6  15 ברחו וכולהו] ערקו כלהו ר1 / ערק] ברח א2 נ23 ר1 ערק בלחודיה ו6  16 וערק בלחודוי] בלחודיה הוה ברח א16 י* לית׳ ו6 בלחודוי מ  17 ערק] ברח א2 א16 נ23 י*  18 וערק בלחודוי] וברח בלחודוי א  2 ר1 לית׳ ו6 / ברח] דהוה בורח א2 א16 ר1 דהוה ברח נ23 כד הוה בורח י* / כל אינון] עם ו6 19 ורישיהון] וכל אינון רישיהון א2  20 עמיה] קמיה א2 / מימיניה ומשמאליה [מ]] ימינא ומשמאלא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י*  22 באר] אתר ג / דוד] דוד ע״ה נ23 / דבנו] דבארא פ4  23 ליעקב [נ23]] יעקב א2 א16 ו6 פ4 מ קר י* אבל יעקב ר1  25 אליהו] אליהו ע״ה נ23 / ברח] לית׳ א16 / אמאי] לית׳ נ23 / הוא] הוה נ23 ר1  26-25 ולא...מלאך] ומלאך א2 ובגין כך מלאך נ23 26איהו] הוה ר1 / שליחותא] שליחותיה מ 26־27 ובגין דיעקב...חדי] ואינון לעילא מן באר הוו ובאר יחדי א2 אבל יעקב ומשה ע״ה לעילא איהו מן באר ובאר חדי נ23 ר1 [ע״ה: חסר ר1]  27 דחדאת] לית׳ ו6 פ4 קר / לגבי בעלה] בבעלה א2 פ4 ר1 קר י* בבעלה דחדיא לגביה א16 ו6 עם בעלה נ23  28 כתיב] כתיב והנה שם א16 נ23

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]